Sekulárne inštitúty sa zídu v Ríme, aby hovorili o formácii a identite

Formácia členov sekulárnych inštitútov a identita ich zasvätenia. Toto sú hlavné témy valného zhromaždenia Svetovej konferencie sekulárnych inštitútov, ktoré sa uskutoční v dňoch 21. – 25. augusta v Ríme. Ako informovala agentúra SIR, v kongresovom centre Salesianum sa zíde 140 predstaviteľov rozličných sekulárnych inštitútov z 25 krajín.

Účastníci budú diskutovať aj o témach ako sú laickosť ako prirodzené miesto pre formáciu, nové podnety z rôznych kultúr a kontinentov či objavenie evanjeliovej hodnoty povolania. Valné zhromaždenie bude taktiež uvažovať o apoštolskej konštitúcii „Provida Mater Ecclesia” ktorou Pius XII. v roku 1947 umožnil zriaďovanie sekulárnych inštitútov, a ktorej 70. výročie si Cirkev pripomenie na budúci rok.

Spolu s členmi sekulárnych inštitútov valné zhromaždenie otvorí kardinál João Braz de Aviz. Prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života bude predsedať pri otváracej svätej omši. Na programe je aj účasť na generálnej audiencii Svätého Otca.

Zdroj: RV; -bp-