Oratko online: Don Bosco by dnes šiel tam, kde sú mladí, na internet

Saleziánsky pastoračný tím (Saleziáni dona Bosca, Saleziánky, Domka – Združenie saleziánskej mládeže a Laura, združenie mladých) spolu s dobrovoľníkmi vytvorili oratko online.

Nápad vytvoriť oratko online vznikol po tom, ako boli zakázané verejné slávenia svätých omší a všetky verejné podujatia. Nakoľko sa v saleziánskych strediskách denne pohybujú mladí, pristúpili Saleziáni a Saleziánky k uzatvoreniu všetkých svojich stredísk po celom Slovensku. Mladí im však stále ležia na srdci a tak rozmýšľali ako sa im priblížiť počas týchto dní. Rozhovor pre TK KBS o oratkuonline poskytol Ján Holubčík SDB, zodpovedný za pastoráciu saleziánskej mládeže na Slovensku.

Čo podľa vás mladí ľudia v týchto dňoch robia?
Pravdepodobne trávia veľa času na sociálnych sieťach, play – station, netfix a podobne. Určite však majú aj dosť úloh do školy. Mnoho sa toho deje v online svete, povedal by som, že až neskutočné množstvo aktivít, z ktorých je aj náročné si vybrať.

Je pre nich karanténa, zavreté obchodné centrá a stopka verejného diania možno aj úzkostným stavom?
Úzkostným – to by som netvrdil, ešte táto karanténa netrvá tak dlho, avšak je možné že ak to bude takto pokračovať, príde aj úzkosť.

Čo by v tejto chvíli urobil Don Bosco?
Presne túto otázku sme si položili aj my. Čo by v tejto chvíli urobil Don Bosco? A naša odpoveď bola jednoznačná. Šiel by tam, kde sú mladí. A naši mladí, keďže sú celé dni doma, tak sú na internete. Zaujímavé na tom je, že už takmer rok sa rozprávame a hľadáme možnosti ako intenzívnejšie vstúpiť do digitálneho sveta, aby sme sa mladým ešte viac priblížili. A zrazu sa nám naskytla obrovská potreba alebo príležitosť, ponúknuť mladým zmysluplné trávenie času na internete, na ktorom tak či tak sú počas týchto dní viac ako inokedy.

Je online oratko odpoveďou na takúto otázku?
Som presvedčený, že online oratko je odpoveďou na túto otázku. Ako don Bosco, aj my saleziáni máme túžbu byť s mladými, stretať sa s nimi, rozprávať sa. V našich oratóriách a mládežníckych strediskách sme im k dispozícií každý deň. Keďže sme museli tieto zatvoriť, tak toto je jediná možnosť ako byť s nimi v kontakte.

Pre akú vekovú hranicu chcete robiť tento projekt?
Naša cieľová skupina sú tínedžeri. Chceli by sme osloviť najmä ich. Oni trávia na sociálnych sieťach najviac času. Preto sme sa rozhodli otvoriť oratko online na Instagrame a Facebooku. Nie celkom sa nám to darí. Na FB prichádzajú aj starší mladí. Tých tam je oveľa viac ako tínedžerov. Vieme, že títo starší mladí nás sledujú viac. Preto uvažujeme aj nad ďalšou sociálnou sieťou a tou je TicToc. Tam chodí oveľa viac mladých ako na Facebook. Samozrejme, že sme na IG, kde sú tínedžeri najviac prítomní.

Online aktivít je v súčasnosti viac, prečo bude oratko zaujímavé, alebo inak povedané – zaujme v spleti online aktivít práve oratko?
Sme presvedčení, že myšlienka oratka online je originálna a v spleti mnohých ponúk mladých zaujme viac. Originalita spočíva najmä v ucelenosti a pravidelnosti našich príspevkov. Nechávame si poradiť aj od odborníkov a tí nás upozorňujú, že pravidelnosť a jeden ucelený priestor sú veľmi dôležité pre navštevovanie určitej ponuky na internete pre mladých ľudí. Snažíme sa im ponúknuť aj originálny program založený na živom vysielaní a interakcii so zaujímavými hosťami.

Cielite aj na ľudí, ktorí do oratka ešte nikdy nevošli?
Nie, našou cieľovkou sú mladí z našich stredísk, ktorí teraz nemôžu prísť k nám. Myslím si však, že projekt môže osloviť aj mladých z mimo nášho prostredia.

Nebojíte sa, že mladí si zvyknú a budú žiadať oratko online aj po odznení pandémie?
Práve to by sme aj chceli. Keďže mladí trávia veľa času na internete, chceli by sme tam byť prítomní nejakým spôsobom aj po skončení tohto špecifického obdobia. Aj keď nie je ľahké takýto projekt každodenne živiť, už teraz sa zamýšľame, v čom by sme boli schopní pokračovať, aby tam mladí mohli nachádzať zaujímavé a duchovné podnety do života.

Kto prišiel ako prvý s impulzom projektu oratka online?
Ako prvý prišiel s touto myšlienkou člen nášho pastoračného tímu Janko Mihálik. Všetci reagovali s nadšením. Hneď sme začali uvažovať ako sa do toho pustiť. Okrem neho niektoré saleziánske strediská začali už niečo dávať na internet. Bolo to ale trošku chaotické a nekoordinované. Povedali sme si, že to všetko prepojíme a doplníme ešte našim programom. A tak vznikol projekt oratko online.

Ako vyzerá bežný deň v zákulisí takéhoto online projektu?
Spočiatku to bol dosť veľký chaos. Pri vzniku to tak býva. Postupne sme zlaďovali program a ľudí, s ktorými sme to rozbehli. Zaujímavé na tom je, že každý pracujeme z domu. Kľúčové sú naše večerné internetové porady, na ktorých riešime program nasledujúceho dňa, technické veci, personálne zabezpečenie a nové nápady. Počas dňa už každý robí svoje, za čo je zodpovedný.

Ako sa navzájom koordinujete?
Koordinujeme sa prostredníctvom internetových kanálov. Máme jednu mailovú skupinu, viaceré facebookové skupiny a cez aplikáciu zoom. Samozrejme sme celý deň na telefónoch. Večer, pri spoločnom videohovore robíme najdôležitejšie rozhodnutia.

Kto na projekte spolupracuje?
Na projekte spolupracuje saleziánsky pastoračný tím, ktorého členmi sú zástupcovia rehole Saleziánov don Bosca, sestier Saleziánok, nezisková organizácia Domka a Laura a viacerí mladí dobrovoľníci.

Ako vyberáte hostí pre diskusie?
Rozprávame sa v našom organizačnom tíme, kto by mohol byť vhodný do diskusie, dávame tipy a vyberáme..

Koľko ľudí dokážete takto osloviť?
Podľa toho, aká časť programu nášho oratória online. Napríklad pri poobedňajšej čajovni (ako ukazuje samotný Facebook) sme oslovili vyše tisícky ľudí. A závisí to aj od pozvaných hostí.

Majú mladí záujem o takúto náhradu živého oratória?
Áno. Myslím, že mladí prejavili záujem. Určite z nášho prostredia a postupne sa nám darí osloviť aj širší okruh.

Je oratko online len pre mladých?
Nie je len pre mladých. Isto je tam aj program, ku ktorému si rodičia môžu prisadnúť a sledovať spolu s mladými.

Rozhovor pripravil Radovan Pavlík
TK KBS