Ordo virginum na Slovensku rastie. Zasvätené panny sa stretli v Bratislave.

V priestoroch duchovného Centra Salvator v Bratislave sa v dňoch od 12. do 14. októbra 2018 konalo celoslovenské stretnutie zasvätených panien (Ordo virginum), ašpirantiek a kandidátok v procese formácie, ktoré sa na toto povolanie pripravujú. Na stretnutí, ktoré v tomto roku pripravili zasvätené panny z bratislavskej arcidiecézy, sa zišlo 21 účastníčok zo siedmich diecéz, vrátane Prešovskej archieparchie.

Súčasťou spoločného duchovného programu boli spoločné modlitby, slávenie Eucharistie, adorácia i reflexie na vybrané témy (identita zasvätenej ženy; história zasväteného života; život s Bohom, pre Boha a podľa Boha). So svedectvom o živote zasvätených panien v Rusku sa podelila sestra z Moskvy.  Inšpiráciou a usmernením pre ďalšiu formáciu sestier sa stali dialógy k inštrukcii Ecclesiae Sponsae Imago (Obraz Cirkvi nevesty) o „Ordo virginum“. Ide o prvý dokument, vydaný Svätou stolicou, ktorý prehlbuje a rozvíja túto starobylú a špeciálnu formu zasväteného života, určenú ženám.

-en-