Organizačné zmeny u redemptoristov na Slovensku a v Čechách

Od 13. do 17. februára 2017 sa v Bratislave uskutoční mimoriadna kapitula Bratislavskej viceprovincie Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa . V tom istom čase a na tom istom mieste sa uskutoční aj mimoriadna kapitula Pražskej provincie. Dekrétom generálneho predstaveného P. Michaela Brehla dňom 13. 2. 2017 zanikajú obidve jednotky a v ten deň sa vytvorí nová provincia Bratislava-Praha. Táto mimoriadna kapitula bude zároveň prvou kapitulou novej provincie.

Úlohou tejto kapituly je zvoliť vedenie provincie na aktuálne štvorročné obdobie a schváliť pripravené dokumenty nutné pre život novej provincie: Stanovy, Pastoračný plán, Ekonomický plán a Plán komunitného života.

Na kapitulu príde aj generálny predstavený kongregácie P. Michael Brehl a koordinátor Konferencie Európa P. Jacek Zdrzałek. Pozvaní boli aj P. Metod Lukačik, viceprovinciál jednotky Michalovce, a zástupcovia laických spoločenstiev.

Zdroj: TK KBS, gka, ml; pz
-fc-