Stretli sa mladé saleziánky z dvoch provincií

Život mladej sestry saleziánky je naplnený časom stráveným s mladými v škole, v stredisku a na akciách. Tiež čerpá z dôležitých momentov komunitného života so svojimi spolusestrami. Výnimočnými chvíľami, ktoré sú špecifické pre sestry s dočasnými sľubmi, sú pravidelné víkendové stretnutia junioriek.

Posledné stretnutie, ktoré sa konalo od 20. do 22. januára v Ivanke pri Dunaji, bolo vďaka sestrám z Česko-litovskej provincie medzinárodné. „Bolo veľmi obohacujúce podeliť sa  so sestrami z Čiech o radosti aj starosti nášho života,“ vyjadrila sr. Eva.

Sestry sa okrem zábavných a neformálnych chvíľ spoločne pozreli na ďalšie aspekty svojho zasväteného života. V rámci tém z oblasti psychológie si sr. Lívia Kvašná FMA pripravila pre juniorky tému o prežívaní smútku a pocitu viny v ich každodennom živote. Keďže saleziánska rodina momentálne žije procesom blahorečenia don Titusa Zemana SDB, sestry mali možnosť putovať do Vajnor, kde sú v tamojšom kostole uložené jeho telesné pozostatky. Salezián Jozef Skala predstavil sestrám cestu svätosti tohto mučeníka povolaní, jeho veľkú odvahu a jasnosť voľby v začiatkoch svojho povolania.

V rámci formačnej témy sa v závere stretnutia sestrám už tradične prihovorila provinciálna predstavená. Tentokrát to však bola sr. Jana Svobodová FMA z Čiech. Spolu so sr. Helenou Křenkovou sa podelili s juniorkami o svoje skúsenosti, ako žiť zasvätený život vo vyváženosti uprostred rôznych existenčných situácií bez toho, aby ich pohltili. Sestry v prednáške upriamili pozornosť junioriek na Božie slovo, o ktoré sa dá s istotou oprieť v akejkoľvek situácii a etape života. Tiež veľmi konkrétne a výstižne pomenovali okolnosti, v ktorých sa ako sestry môžu ocitnúť vzhľadom na množstvo práce. Ponúkli konkrétne kroky, ako predísť strate vnútornej vyrovnanosti a pokoja.

„Veľmi ma oslovili slová z prednášky sr. Jany: Ježiš Kristus sa nenecháva riadiť ľuďmi, ale vôľou svojho Otca. Preto aj keď vidí, že ho ľudia potrebujú, túžia po uzdravení, ide ďalej, lebo má pred sebou Božiu vôľu a chce ju naplniť,“ povedala sr. Alenka.

Paulína Mäsiarová FMA