Oslava jubileí u verbistov a prijatie dvoch kandidátov do noviciátu

V predvečer sviatku Narodenia Panny Márie 7. Septembra sa v kostole na Kalvárii v Nitre slávila sv. omša z príležitisti oslavy rôznych jubileí spolubratov SVD. P. Provinciál Ján Štefanec privítal všetkých prítomných a aj v homílii vyjadril vďačnosť Pánu Bohu za všetkých spolubratov, ktorí dovŕšili určité životné, rehoľné, alebo kňazské jubileum.
Pri sv. omši boli do noviciátu tiež prijatí dvaja noví kandidáti.
Po prečítaní novicátskeho predstavzatia nad nimi provinciál predniesol modlitbu a zveril ich novicmajstrovi Bartolomejovi Baráthovi, ktorý ich bude duchovne sprevádzať a formovať počas roku noviciátu vo Vidinej pri Lučenci. V závere predstavil P. provinciál aj pátra George Mondo Mak-a z afrického Konga, ktorý je od júla v Prahe a bude tam aj pôsobiť. Učí sa češtinu a tak sa predstavil: „Jsem katolický kněz a pracuji v Praze.“

Zdroj: verbisti.sk