P. Robert Francis Prevost OSA novým biskupom

Svätý Otec František menoval nového biskupa v Chiclayo (Peru). Je ním P. Roberto Francis Prevost, bývalý Generál Rehole sv. Augustína z provincie Chicago.

Mons. Prevost sa narodil 14. septembra 1955 v Chicago v USA. Do rehole ako novic provincie Chicago vstúpil 1. septembra 1977 do noviciátu provincie Saint Louis. Prvé sľuby zložil 2. septembra 1978 a slávnostné 29. augusta 1981.
Svoje filozofické štúdia absolvoval na univerzite Villanova v Pennsylvánii a teologické štúdia na Catholic Theological Union v Chicagu. V doktorandskom štúdiu pokračoval v Ríme, kde prijal aj kňazskú vysviacku v roku 1982. Doktorát v kánonickom práve získal v roku 1985 na pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského Angelicum.
V rokoch 1985 – 1986 bol poslaný na vikariát v Chulucanas v Peru a bol menovaný za kancelára prelatúry. Po návrate do USA v roku 1987 bol v zodpovedný za pastoráciu povolaní a pracoval ako prokurátor pre misie provincie. V roku 1988 sa vrátil do Trujilo v Peru, aby rozbehol prvý spoločný formačný dom pre vikariáty Chulucanas, Iquitos a Apurimac. V tomto dome s poslaním venovať sa pre-novicom a profesom bol priorom (1988 – 1992), zodpovedným za formáciu (1988 – 1999), zodpovedným za formáciu profesov (1993 – 1998). V tom čase bol tiež farárom farnosti Santa Maria di Monserat. V rokoch 1991 – 1998 pôsobil P. Robert ako súdny vikár v arcidiecéze Trujillo a tiež ako študijný vedúci v seminári San Carlos y San Marcelo. Za provinciálneho priora provincie Chicago bol zvolený v roku 1998. Do USA sa vrátil v roku 1999 a začal svoju službu priora provincie. Generálna kapitula rehole v roku 2001 v Ríme ho zvolila za generálneho priora (2001 – 2007). V tejto službe zostal aj ďalších 6 rokov (2007 – 2013).
V roku 2013 sa vrátil do svojej provincie, kde mal na starosti formáciu profesov v Saint Augustine Friary v Chicagu. V tom čase bol aj provinciálnym vikárom provincie Chicago.

(Zdroj: www.agostiniani.it)

-sc-