Svätá stolica schválila nové konštitúcie Kristových legionárov

Generálny direktor Kristových legionárov, otec Eduardo Robles-Gil LC, 1. novembra oznámil vo svojom liste členom svojej kongregácie, že Svätá stolica schválila ich nové konštitúcie. Dokument schvaľujúci konštitúcie Kristových legionárov bol predstaviteľmi Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života podpísaný 16. októbra tohto roku. Otec Robles-Gil vo svojom liste zároveň vyjadril poďakovanie za „otcovskú starostlivosť, s ktorou pápež Benedikt XVI., pápež František a kardinál De Paolis spolu so svojimi poradcami viedli kroky kongregácie počas týchto rokov“.

Schválenie konštitúcií bolo jedným z hlavných cieľov procesu obnovy rehoľnej kongregácie, ktorý začal pápež Benedikt XVI. v roku 2010, menujúc kardinála De Paolisa za pápežského delegáta pre legionárov, a v ktorom pápež František pokračoval. Text konštitúcií je výsledkom trojročnej práce a reflexie, na ktorých sa mali možnosť zúčastniť a podieľať všetci členovia legionárov. Poslanie kardinála De Paolisa ako delegáta vyvrcholilo uskutočnením mimoriadnej generálnej kapituly v januári a februári tohto roku.
(Zdroj: RV; zk)