Pápež František prijal na osobnej audiencii stigmatínov

Svätý Otec dnes predpoludním prijal delegátov Generálnej kapituly Kongregácie svätých stigiem nášho Pána Ježiša Krista (stigmatíni) na čele s ich generálnym predstaveným. Pripravený príhovor s povzbudením k horlivosti misionárskych učeníkov s ohňom Ducha Svätého im odovzdal na papieri a rehoľníkom sa prihovoril spontánne.

Kongregáciu svätých stigiem nášho Pána Ježiša Krista založil v roku 1816 sv. Gaspare Bertoni v talianskej Verone. Pri písaní konštitúcií sa inšpiroval pravidlami Spoločnosti Ježišovej. Stigmatíni sa venujú dávaniu duchovných cvičení a ľudovým misiám. Svoje poslanie tiež napĺňajú výchovou a vzdelávaním mládeže v školách a oratóriách. Pôsobia aj vo formácií kandidátov kňazstva. V súčasnosti rehoľa pôsobí v Európe, Ázii, v Severnej aj Južnej Amerike a v Afrike.

Pápež František sa pri stretnutí so stigmatínmi zameral na ich charakteristické prvky, na prvom mieste bratské spoločenstvo:

„Prosím vás, chráňte bratstvo. To neznamená, že všetci máme byť blízkymi priateľmi. Nie, bratmi. S rešpektom, s pravidlami rešpektu, s pravidlami slobody, úcty a modlitby jedni za druhých. A prosím vás, aby ste si o tom robili spytovanie svedomia.“

Svätý Otec poukázal aj na Pánove rany, stigmy, ako na dvere, cez ktoré prichádza jeho milosrdenstvo. Povzbudil stigmatínov, aby ohlasovali ľuďom, že „zranený hriešnik nachádza odpustenie, pokoj a útechu len v ranách Pána, nikde inde“.

Členov Kongregácie svätých stigiem nášho Pána Ježiša Krista povzbudil pápež František k osobitnému pastoračnému zameraniu na podporu rodín, a to v duchu ich zakladateľa, ktorý prechovával veľkú lásku k Svätým manželom – Márii a Jozefovi, ktorí boli vždy pripravení plniť Božiu vôľu.

Zdroj: RV

-msk-