Posolstvo na svetový deň modlitieb za duchovné povolania v slovenčine

„Počúvať, rozlišovať a žiť Pánovo povolanie“ – je názov témy posolstva Svätého Otca Františka na 55. svetový deň modlitieb za duchovné povolania. Jeho oficiálny slovenský preklad prináša na svojej internetovej stránke www.kbs.sk Konferencia biskupov Slovenska. K dispozícii je aj verzia pre elektronické čítačky a v pdf-verzii.

„Tieto tri aspekty – počúvanie, rozlišovanie a prežívanie – rámcujú aj začiatok Ježišovho poslania: po dňoch modlitby a duchovného boja na púšti navštívil synagógu v Nazarete a započúval sa tu do Božieho slova, v ktorom spoznal poslanie, ktoré mu Otec zveril, a ohlásil, že ho prišiel uskutočniť „dnes“,“ prihovára sa v posolstve pápež František.

Celá Cirkev sa bude spoločne modliť na tento úmysel v nedeľu Dobrého pastiera 22. apríla 2018.

Zdroj: tkkbs.sk

-msk-