Pozývame na HOLY-DAYS. Sväté dni pre zasvätené ženy.

„ODDYCH – ZASTAVENIE SA – OBNOVENIE“

V dňoch 12. 2. – 10. 3. 2024 sa otvára v Bacúrove pre sestry program s názvom „HOLY–DAYS pre sestry: oddych – zastavenie sa – obnovenie“. V mnohých krajinách je bežnou praxou, že zasvätení dostávajú možnosť stráviť sabatický čas na čerpanie nových síl, sebareflexiu, na osobnú formáciu a predovšetkým oddych duše a tela. Účastníčky budú mať možnosť zažiť skúsenosť sesterského spoločenstva v rámci bohatého programu. Vďaka podpore KVRPS bude program finančne podporovaný. 

Upozorňujeme, že kapacita je obmedzená na 9 osôb.
Počas celého mesiaca sa zaväzujete, že nebudete odchádzať do svojich komunít, ani nebudete mať iné povinnosti a aktivity.

LEKTORI: o. Andrej Darmo (diecéza BB), Sr. Marta Andraščíková SSS, Mgr. Juraj Gendiar, SchP, Mgr. Marianna Burianová (terapeutka), P. Peter Vician, OFM Cap.

OBSAH PROGRAMU:
– Týždenný kurz „Uzdravujúca Cesta Života“, ktorý má dopomôcť k spracovaniu životných sklamaní, zranení a tiež k zmiereniu sa s tým, čo sa už nedá zmeniť.
– Prednášky o životných krízach, o intimite, o komunikácii, atď.
– Jeden týždeň individuálnych duchovných cvičení.
– Možnosť terapeutických rozhovorov s psychológom alebo s psychoterapeutom.
– Duchovné sprevádzanie
– Kultúrne podnety v Banskobystrickom kraji a podobne.

Zo svedectiev účastníčok Holy Days vyberáme:

Veľká vďaka celému tímu za to, že ponúkate také sväté dni a čas pre všetkých, ktorí sa kdesi zatúlali, boli ubití, zranení… Som Vám nesmierne vďačná za vašu starostlivosť, lásku, svedectvo života, odovzdanie skúseností zo života, otvorené a počúvajúce srdcia a vnímavosť na potreby. Vďaka.

Upriamovať pozornosť na to podstatné, keď ma to „vyhodilo“ z cesty. Objavovať a spoznávať dotyk Božej lásky.
– uvedomenie si svojich túžob + väčšej sebahodnote – tak mi to začína „dochádzať“, že Boh sa na mňa díva inak ako ľudia
– viem, že svoju životnú Lásku mám, len mám slabú dôveru a nechám sa ľahko spochybniť 
– duchovné sprevádzanie nebolo náročné. Náročné bolo pre mňa nájsť „záchytný bod“, kde by som sa zakotvila. Dovoliť si pekne sa oslovovať a krajšie sa na seba pozerať 
– nechcem robiť životné rozhodnutia podľa očakávaní iných
– nedovoliť im riadiť môj život, nechcem ich robiť ani sama
– chcem ich robiť spolu s Ježišom. Je to moja životná láska a teda aby to bolo NAŠE rozhodnutie.
– myslela som, že zlyhávam vo viere v Ježiša a že tým zrádzam toho, ktorého ľúbim. Ale asi to tak nemusí byť. Nezutekala som ani v tej tme.

Cítim sa nanovo nabitá energiou, radosťou, chuťou žiť naplno, dávať sa v službe. Som vnútorne posilnená odvahou žiť v slobode Božích detí. Život s Kristom mi dáva istotu, hodnotu, zmysel, radosť.

V duchovnej – aj keď nemusím Krista cítiť viem, že chcem pri Ňom tráviť čas.
V psychologickej – ak rozprávam (aj na terapiách) konkrétne, o to viac sa môžem pohnúť.
V osobnej – vo vzťahu k sebe samej – ešte to so sebou úplne nezabaliť.

A ešte jedno trošku dlhšie svedectvo nájdete TU.

Marta Andraščíková, SSS