Dnešný deň zasvätených a Posolstvo k májovému dňu modlitieb za duchovné povolania

Štvrtá veľkonočná nedeľa, známa aj ako Nedeľa Dobrého pastiera, pripadne tento rok na 7. máj. V Cirkvi to bude už 54. svetový deň modlitieb za duchovné povolania. Konferencia biskupov Slovenska nám prináša už dnes preklad posolstva Svätého Otca Františka s názvom Vedení Duchom na misie.

Na webovej stránke kbs.sk bol dnes zverejnený preklad posolstva, v ktorom sa pápež František chce „pristaviť pri misionárskom rozmere kresťanského povolania“. Misionárske poslanie nie je podľa jeho slov niečím, čo je ku kresťanskému životu akosi pridané, ako nejaký ornament, ale naopak, nachádza sa v samom srdci viery: dôsledkom nášho vzťahu s Pánom je to, že sme poslaní do sveta ako proroci jeho slova a svedkovia jeho lásky. Pápež v posolstve konkrétne povzbudzuje slovami: „Každý misionársky učeník počuje v srdci tento Boží hlas, ktorý ho pozýva, aby ‚chodil‘ medzi pohanmi ako Ježiš, ‚dobre robil a uzdravoval všetkých.‘“

Zdroj: TK KBS, ml; pz
-fc-