Pápež kňazom v Marseille: Prineste Ježišov pohľad svojim bratom a sestrám

„Otvorme dvere kostolov a farností, ale predovšetkým dvere srdca, aby sme svojou jemnosťou, láskavosťou a pohostinnosťou ukázali tvár nášho Pána. Ktokoľvek sa k vám priblíži, nech u vás nenájde odstup a odsudzovanie, ale svedectvo pokornej radosti,“ vyzval pápež František v zamyslení v piatok 22. septembra pri mariánskej pobožnosti v bazilike Notre Dame de la Garde v Marseille. Na modlitbe sa zúčastnili zástupcovia duchovenstva.

PRÍHOVOR SVÄTÉHO OTCA

Mariánska modlitba s diecéznym klérom, Bazilika Notre Dame de la Garde, 22. septembra 2023

Drahí bratia a sestry, bon après-midi!

Som rád, že môžem začať svoju návštevu tým, že budem s vami zdieľať túto chvíľu modlitby. Ďakujem kardinálovi Jeanovi-Marcovi Avelinovi za jeho slová privítania a pozdravujem J. E. Mgr Erica de Moulins-Beauforta, mojich bratov biskupov, otcov rektorov a vás všetkých, kňazov, diakonov a seminaristov, zasvätené osoby, ktorí v tejto arcidiecéze s veľkorysosťou a nasadením pracujete na budovaní civilizácie stretnutia s Bohom a blížnym. Ďakujem vám za vašu prítomnosť a službu a ďakujem za vaše modlitby!

Po príchode do Marseille som sa pripojil k velikánom: svätej Terézii od Dieťaťa Ježiša, svätému Karolovi de Foucauld, svätému Jánovi Pavlovi II. a mnohým ďalším, ktorí sem prišli ako pútnici, aby sa zverili Notre Dame de la Garde. Pod jej plášť vkladáme plody „Stredomorských stretnutí“ spolu s očakávaniami a nádejami vašich sŕdc.

V biblickom čítaní nás prorok Sofoniáš nabádal k radosti a dôvere, pripomínajúc nám, že Pán, náš Boh, nie je ďaleko, je tu, blízko nás, aby nás zachránil (porov. 3, 17). Je to posolstvo, ktoré nám istým spôsobom pripomína históriu tejto baziliky a to, čo predstavuje. V skutočnosti nebola založená na pamiatku nejakého zázraku alebo konkrétneho zjavenia, ale jednoducho preto, že od 13. storočia tu, na kopci La Garde, svätý Boží ľud hľadal a nachádzal prítomnosť Pána očami jeho svätej Matky. Preto sa sem už po stáročia chodia modliť obyvatelia Marseille – najmä tí, ktorí sa plavia na vlnách Stredozemného mora. Je to verný Boží svätý ľud, ktorý – použijem to slovo – „konsekroval“ túto svätyňu, toto miesto modlitby. Svätý Boží ľud, ktorý, ako hovorí koncil, je neomylný in credendo (vo svojej viere).

Aj dnes je Bonne Mère (Dobrá Matka) pre všetkých protagonistkou veľmi nežného „stretnutia pohľadov“: na jednej strane je pohľad na Ježiša, na ktorého nám vždy ukazuje a ktorého láska sa odráža v jej očiach. Najautentickejšie gesto Panny Márie je: „Urobte, čo vám povie“, ukazujúc na Ježiša – a na druhej strane pohľady toľkých mužov a žien všetkých vekových kategórií a stavov, ktorých zhromažďuje a privádza k Bohu, ako sme si pripomenuli na začiatku tejto modlitby, keď sme jej k nohám položili zapálenú sviečku.

Celý príhovor si môžete prečítať TU.

Zdroj: Preklad Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu – Vatican News, Martin Jarábek
Ilustračné foto: Markéta Zelenková / Člověk a Víra