Pápež misionárom: Nechajte sa strhnúť súcitom Kristovho Srdca

„Prejavte Ježišovo milosrdenstvo svojou dobrotou.“ Aj touto výzvou sa pápež František obrátil na účastníkov 26. generálnej kapituly Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorých prijal v pondelok 2. októbra vo Vatikáne. Tiež ich vyzval, aby sa angažovali proti nespravodlivostiam chudobných a migrantov vo svete, tak ako to konal ich zakladateľ páter Jules Chevalier.

„Od samého začiatku vás zakladateľ považoval za misionárov, ktorí sa zaviazali, že budú vo svete ohlasovať Božiu lásku, aby od ľudí získali odpoveď lásky“ pripomenul pápež František v úvode audiencie takmer stovke členov Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Ďalej pápež uviedol, že „je krásne“, že sa nechávajú viesť na ceste kapituly evanjeliovým príbehom z Emauz (porov. Lk 24, 13 – 35), pretože v ňom môžu spozorovať „tri základné postoje“ ich „charizmy a misijného nasadenia“: spoznať Ježišovo Srdce prostredníctvom evanjelia; prehĺbiť Jeho posolstvo v bratskom zdieľaní; ohlasovať ho všetkým v radosti z misie. Pápež vysvetlil:

„Po prvé: spoznať Ježišovo Srdce prostredníctvom evanjelia, to znamená rozjímaním o jeho živote. Práve tam sa totiž naďalej stáva naším spoločníkom na cestách (porov. v. 25-27). Páter Chevalier rád definoval evanjelium ako knihu ‚Najsvätejšieho Srdca‘, pričom všetkých pozýval, aby v ňom kontemplovali lásku, s ktorou sa Spasiteľ nechal dotknúť všetkou chudobou, šťastný, že môže vyliať nehu a súcit svojho Srdca na maličkých a chudobných, trpiacich, hriešnikov a všetky biedy ľudstva. Navyše vysvetlenie Písma, ktoré Ježiš ponúka učeníkom z Emauz na ceste, nie je teoretické: je to priame svedectvo Toho, ktorý naplnil to, o čom hovorí, milujúc Otca a svojich bratov a sestry až po kríž, prijímajúc na svojom tele rany po klincoch a nechajúc si prebodnúť Srdce z čistej lásky.(…)“

Celý článok si môžete dočítať TU.

Zdroj: Miroslava Holubíková / Vatican News
Foto: Romy / Pixabay