Siedme stretnutie biskupov s laikmi a zasvätenými bude v januári 2024

Biskupi, predstavitelia jednotlivých diecéz a inštitúcii, spoločenstiev a hnutí, zasvätené osoby a aktívni laici sa stretnú 25. a 26. januára 2024 v Nimnici, aby diskutovali o výzvach, ktoré čakajú Katolícku cirkev na Slovensku počas roku 2024. Téma bude zverejnená neskôr.

Cieľom podujatia je prehĺbenie vzájomnej komunikácie, výmena informácií a pohľadov, ako aj zbieranie pastoračných podnetov pre najbližší rok a ďalšie roky. Podujatie nadviaže na šesť podobných predošlých podujatí, ktoré sa konali v Badíne, Ružomberku a Nimnici. Podujatie organizuje Generálny sekretariát KBS v Bratislave.

V Nimnici sa konalo aj stretnutie v roku 2020. Nasledujúce dva roky sa podujatie pre pandémiu nekonalo. Tohtoročné bolo súčasťou synodálneho procesu Cirkvi na Slovensku.

Zdroj: TK KBS
Foto: Matúš Puškáš