Pápež pozdravil posolstvom 50. výročie mníšskej komunity Bose

Svätý Otec František zaslal list talianskemu kňazovi Enzovi Bianchimu a jeho spolubratom z mníšskej komunity Bose, ktorí si v týchto dňoch pripomínajú polstoročie svojho založenia.

Vznik tohto monastického spoločenstva bratov a sestier podnietil II. vatikánsky koncil. Jeho cieľom je spolupracovať pri budovaní jednoty viery a lásky medzi kresťanskými cirkvami pomocou modlitieb, organizovaním stretnutí a vytváraním priestoru pre dialóg medzi kresťanmi.

Dnes už 75-ročný brat Enzo Bianchi ako zakladateľ kláštora Bose zostavil pre medzinárodnú komunitu pravidlá života. Ako prior viedol asi 80-členné monastické spoločenstvo až do roku 2017. Okrem hlavného kláštora v Bose severne od Turína má komunita sídla aj na iných miestach Talianska. Súčasným priorom je brat Luciano Manicardi.

Pápež František sa vo svojom posolstve datovanom 11. novembra 2018 poďakoval členom komunity najmä za ich pohostinnú otvorenosť voči všetkým, ktorí hľadajú Boha:

„Túžim vyjadriť moje ocenenie zvlášť za službu pohostinnosti, ktorou sa vyznačujete: pohostinné prijímanie všetkých bez rozdielov, veriacich i neveriacich. Pozorné počúvanie tých, ktorí hľadajú prijatie a útechu, služba rozlišovania pre mladých pri hľadaní  ich úlohy v spoločnosti. Výsledky vášho diela viery a lásky sú veľké a najlepšie ich pozná Pán.“

Svätý Otec členov komunity v Bose tiež povzbudil, aby aj naďalej prežívaním autentického bratského spoločenstva vydávali svedectvo o vzájomnej evanjeliovej láske. Vyzval ich, aby prežívané výročie bolo pre nich impulzom k zamysleniu sa nad svojím povolaním a zároveň opätovným nechaním sa viesť Duchom Svätým.

Na záver pápež František poprosil bratov a sestry o modlitbu za seba a udelil im svoje apoštolské požehnanie.

Zdroj: Vatican News, ab