Medzi 14 novými blahoslavenými bude aj litovský augustinián

Cirkev bude mať onedlho 14 nových blahoslavených, z toho 11 mučeníkov z nedávnej doby. Pápež František pri dnešnom stretnutí s prefektom Kongregácie pre kauzy svätých kardinálom Angelom Becciu potvrdil aj hrdinské cnosti ďalších 10 osobností.

Osobitnú tzv. ekvipolentnú formu blahorečenia schválil pápež František v prípade augustiniánskeho rehoľného brata Michala Giedroiča (litov. Mykolas Giedraitis), narodeného okolo r. 1420 na Litve, ktorý zomrel v r. 1485 v Krakove. Dekrét Kongregácie pre kauzy svätých potvrdzuje jeho hrdinské cnosti a kult trvajúci „od nepamäti“.

Dekrét o mučeníctve sa týka 9 seminaristov zo španielskeho Ovieda – Angela Cuartasa Cristóbala a jeho spoločníkov –, ktorí boli zabití pre vieru v rokoch 1934-1937. Ďalší dekrét potvrdzuje mučeníctvo ďalšieho Španiela, 39-ročného laika a otca rodiny Mariana Mullerata i Soldevilu, zavraždeného v r. 1936 v oblasti Katalánska.

Za mučeníka bol ďalej potvrdený 37-ročný rehoľník Giacomo Alfredo Miller z Inštitútu školských bratov pôvodom z USA, ktorý bol zavraždený pre vieru v Guatemale v roku 1982.

Svätý Otec uznal i zázraky v kauzách dvoch talianskych laičiek: Edvige Carboni zomrela v roku 1952 ako 71-ročná Benedetta Bianchi Porro umrela v roku 1964 vo veku len 27 rokov.

Pápež František pri dnešnom stretnutí schválil i dekréty o hrdinských cnostiach týkajúce sa 10 osobností prevažne z Talianska – po jednom zo Španielska, Filipín a Ekvádoru. Až na jednu výnimku všetci umreli v 20. storočí. Sú medzi nimi štyri ženy – rehoľníčky, dvaja biskupi, jeden laik, zvyšok tvoria kňazi a rehoľníci.

Zdroj: Vatican News, zk