Pápež rehoľníčkam dona Orioneho: Šírte vždy materinské teplo

Ako dobré mamy pristupujte k druhým so súcitom, tvorivosťou a fantáziou, v milosrdnej láske – k tomu vyzval pápež František duchovné dcéry dona Orioneho, čiže Malé sestry misionárky lásky (Piccole Suore Missionarie della Carità), ktoré prijal na osobitnej audiencii vo štvrtok 25. mája pri príležitosti ich generálnej kapituly.

Taliansky kňaz sv. don Luigi Orione založil kongregáciu v roku 1915 s cieľom, aby rehoľníčky s láskavým materským a sesterským štýlom reagovali na potreby chudobných, opustených a vylúčených ľudí.

V príhovore rehoľným sestrám pápež zdôraznil tri nevyhnutné prvky ich povolania: byť zjednotené s Ježišom, byť nablízku núdznym a byť aktívnymi v službe.

Ako podotkol pápež František, už Druhý vatikánsky koncil rehoľníkom pripomenul, že apoštolát a vitalitu Cirkvi obohatia v tej miere, v akej budú zjednotení s Kristom (porov. Perfectae caritatis, 1).

„Don Orione si bol vedomý tejto skutočnosti, keď hovoril, že „pre to, aby sme si získali Boha a druhých, musíme najprv žiť intenzívny Boží život v sebe“, vieru, ktorá horí v nás a vyžaruje okolo nás. Nechajte sa teda vždy najprv získať Pánom, jeho živou prítomnosťou v Eucharistii, v jeho slove i vo vás samotných prostredníctvom Ducha Svätého. Pamätajte, že ten najväčší dar, ktorý môžete dať ako matky deťom, ktoré vám Boh zveril, je, keď im odovzdáte svoju nežnú a vášnivú lásku k Ježišovi, keď ich naučíte milovať ho a poznávať ho tak, ako ho poznáte a milujete vy, a keď ich urobíte účastných na svojej viere v neho.“

Pápež dcéram sv. Dona Orioneho prízvukoval pestovanie materskej nežnosti a aby sa naopak vystríhali chladného postoja voči druhým.

„A ak sa niekedy tento neduh prejaví, okamžite ho vyžeňte myšlienkami, slovami a gestami prijatia a láskavosti! Vieme, že kúsok chleba, o ktorý sa podelíme s úsmevom je lepší než pokrm, ktorý je síce rafinovaný, no korenený mrazom a bez chuti lásky. Nech sú vaše domovy a miesta služby plné materinského tepla! Ako hovorieval don Orione: nech každého hreje a osvecuje „plameň, ktorý horí vo vašom srdci, a svetlo vášho vnútorného ohňa.“

Svätý Otec tiež spomenul myšlienky sv. dona Orioneho, aby sa sestry nešetrili v službe tým najnúdznejším. Aby k nim „ako dobré mamy“ pristupovali so „súcitom, tvorivosťou a fantáziou, v milosrdnej láske“. „Dobrá mama sa nikdy nevzdá tvárou v tvár potrebám svojich detí, (…) pretože mama miluje a láska nás robí slobodnými a tvorivými“, zdôraznil pápež. Ako dodal, matka miluje všetkých a nerobí rozdiely.

„Takýmto spôsobom dáte mnohým radosť a nádej i konkrétny príklad zdravého života, cenného najmä pre mladých ľudí, ktorí sú často dezorientovaní krehkými a prázdnymi existenčnými vzormi“, konštatoval Svätý Otec pri stretnutí s duchovnými dcérami dona Orioneho.

Zuzana Klimanová / VaticanNews
Ilustračné foto: Markéta Zelenková / Člověk a Víra