Pápež rehoľníčkam Svätej zeme zveril jednu misiu

Svätý Otec František dňa 18. mája v Klementínskej sále pozdravil sestry bosé karmelitánky a Ružencové sestry z Betlehema a Blízkeho východu, ktoré sa zúčastnili na nedeľnej slávnosti svätorečenia ich zakladateliek, sr. Márie od Ukrižovaného Ježiša a sr. Alfonzíny Danil Ghattasovej. Vyjadril potešenie z ich púte do Ríma a dal im takúto úlohu:

„Zverím vám jednu misiu: modliť sa k dvom novým svätým za pokoj vo vašej krajine, aby sa skončilo s touto nekonečnou vojnou a aby bol pokoj medzi národmi. A modlite sa za prenasledovaných kresťanov, vyhnaných z domovov, z ich krajiny, a za obete prenasledovania ‚v bielych rukavičkách‘. Je skryté, ale robí sa! Prenasledovanie v rukavičkách a terorizmus v bielych rukavičkách. Modlite sa veľa za mier.“

(Zdroj: RV;-jk-)