Pápež s biskupmi a predstaviteľmi Hnutia fokoláre

Ešte pred generálnou audienciou v stredu ráno Svätý Otec prijal na audiencii 60 biskupov – priateľov Hnutia fokoláre, ktorí sa v týchto dňoch zišli v Ríme na stretnutí s názvom: „Eucharistia, tajomstvo spoločenstva“. Na audiencii bola prítomná aj predsedníčka hnutia Maria Voceová.

Pápež František vo svojom príhovore zdôraznil, že charizma jednoty Máriinho diela, čiže Hnutia fokoláre „je silne zakotvená v Eucharistii, ktorá jej dáva kresťanský a cirkevný charakter“. „Bez Eucharistie by jednota stratila svoj pól božskej príťažlivosti a zredukovala by sa na pocit a na dynamiku výlučne ľudskú, psychologickú a sociologickú. Naopak Eucharistia garantuje, že v centre je Kristus a že je to jeho Duch, Duch Svätý, ktorý hýbe našimi krokmi a našimi iniciatívami v prospech stretnutia a spoločenstva.“

„Apoštol Pavol píše: «Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe» (1 Kor 10,17). Ako biskupi zhromažďujeme spoločenstvá okolo Eucharistie, pri dvojakom stole Slova a Chleba života. Toto je naša služba a je to služba základná. Biskup je princípom jednoty v Cirkvi, no toto sa neudeje bez Eucharistie: biskup nezhromažďuje ľud okolo svojej osoby, či okolo svojich nápadov, ale okolo Krista prítomného v jeho slove a vo sviatosti jeho Tela a Krvi. A v škole Ježiša, Dobrého Pastiera, ktorý sa stal Baránkom – obetovaným a zmŕtvychvstalým, biskup zhromažďuje jemu zverené ovce obetou vlastného života, prijímajúc sám formu eucharistickej existencie. Takto sa biskup, prispôsobený Kristovi, stáva živým evanjeliom, stáva sa chlebom rozlámaným pre život mnohých prostredníctvom svojho kázania a svojho svedectva. Ten, kto sa s vierou živí Kristom – Živým Chlebom, je jeho láskou poháňaný dávať svoj život za bratov, vychádzať von a ísť v ústrety tomu, kto je vytisnutý na okraj a kým sa pohŕda.“

Pápež František tiež osobitne poďakoval prítomným biskupom zo Sýrie, Iraku a Ukrajiny, teda z krajín poznačených konfliktami. „V utrpení, ktoré prežívate spoločne s vaším ľudom, zakúšate silu pochádzajúcu od Ježiša-Eucharistie, silu pokračovať zjednotení vo viere a v nádeji“, povedal spomínaným biskupom Svätý Otec, pričom zdôraznil, že sa s nimi všetci spájajú pri dennom slávení Kristovej obety vo svätej omši, odkiaľ potom naberajú silu aj mnohé iniciatívy solidarity.

Pápež František biskupov – priateľov Hnutia fokoláre napokon povzbudil v medzináboženskom dialógu a poďakoval im za ich príspevok k utváraniu spoločenstva medzi rozličnými cirkevnými hnutiami.

(Zdroj RV, -zk-; foto: RV)