Pápež vymenoval Stanislava Přibyla za biskupa Litoměřickej diecézy

Pápež František dnes vymenoval nového biskupa pre Litoměřickú diecézu. V poradí 21. litoměřickým biskupom sa stane redemptorista Stanislav Přibyl, súčasný generálny sekretár Českej biskupskej konferencie a správca pútnického miesta Horní Police v Litoměřickej diecéze. Nový biskup bude inaugurovaný 2. marca 2024, kedy prijme aj biskupskú vysviacku.

Informáciu o novom biskupovi oznámil v Katedrále svätého Štefana v Litoměřiciach za prítomnosti súčasného litoměřického biskupa Jana Baxanta, kňazov a veriacich radca Apoštolskej nunciatúry v Českej republike Mons. František Štefan. Giuseppe Silvestrini, ktorý zastupoval apoštolského nuncia v Českej republike Júdu Tadeáša Okola, ktorý sa zúčastnil na svätej omši celebrovanej za obete tragédie na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe.

„Je to deň štátneho smútku za tých, ktorí zahynuli pri štvrtkovej streľbe na Filozofickej fakulte UK v Prahe. Práve sme si uctili ich pamiatku minútou ticha a pomodlili sme sa modlitbu Anjel Pána za ich duše, za ich rodiny, ktoré smútia za svojimi blízkymi,“ pripomenul Mons. Silvestrini a dodal: „Apoštolská nunciatúra dnes prináša radostnú správu pre vás všetkých v Litoměřickej diecéze, pápež František vymenoval otca Stanislava Přibyla za biskupa Litoměřickej diecézy.“

Novovymenovaný litoměřický biskup Stanislav Pribyl povedal: „V tejto chvíli som sa rozhodol, že budem pokračovať v práci. Predovšetkým tragické udalosti na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej, kde som doktorandom, takže sa ma to veľmi úzko dotýka. V galérii Uffizi vo Florencii je obraz Narodenia Pána od holandského majstra. Postavy, ktoré sú v tme, sa skláňajú nad Ježiškom, ktorý žiari. To je možno symbol týchto Vianoc, poznačených takou temnotou násilia, bolesti a smútku. On je ten, ktorý prináša svetlo, je Svetlom, je strážcom svetla, je malý, ale táto malá iskra zapaľuje veľké svetlo. Toto svetlo sa však šíri od Boha k človeku a od človeka k človeku, možno tak, že si navzájom zapaľujeme sviečky. Ježiš je Boh útechy, ktorý sa stal človekom, aby sa mi mohol pozrieť do očí… a ja jemu. Existuje niečo útešnejšie, ako možnosť pozrieť sa do očí niekomu, kto ma miluje?,“ povedal P. Stanislav Pribyl a dodal: „Viem, že sa mi to páči. O svojom menovaní som sa dozvedel na Tretiu adventnú nedeľu. Som šťastný a zároveň plný úcty, že Boh na mňa pozrel v takomto zodpovednom poslaní. Dnešné oznámenie o vymenovaní potom možno vnímať ako vianočný darček: je to určite veľký dar pre mňa a dúfam, že aj pre celú diecézu, ktorú som si pred 15 rokmi zamiloval, keď som prišiel do Litoměříc za generálneho vikára. Po Bohu chcem vyjadriť svoju vďačnosť za dôveru pápežovi Františkovi a Mons. Jánovi Baxantovi, svojmu predchodcovi, za jeho službu. Teším sa na tých, ktorí mi budú zverení: Som tu s vami a som tu pre vás!“

Biskupská vysviacka a inštalácia P. Stanislava Přibyla sa uskutoční v sobotu 2. marca 2024 pri svätej omši o 11:00 v Katedrále svätého Štefana v Litoměřiciach. „Dvadsiatemu prvému litoměřickému biskupovi, svojmu niekdajšiemu žiakovi, neskôr spolupracovníkovi a teraz nástupcovi, vyprosujem múdrosť Ducha Svätého a dobrotu Panny Márie. Dobrý Pastier Kristus ho ako biskupa ustanovil za nástupcu apoštolov. Na jeho novú cestu do diecézy, ktorú pozná a miluje a o ktorej vie, že je lomom i záhradou, mu sľubujem duchovnú podporu modlitby a bratskej priazne. Správa o jeho vymenovaní ma veľmi potešila a som vďačný pápežovi Františkovi za toto rozhodnutie.“

Stanislav Přibyl sa narodil 16. novembra 1971 v Prahe – Strašniciach. Je absolventom Strednej priemyselnej školy geodetickej. Po maturite vstúpil do noviciátu v poľskej Lubaszowej (1990 – 1991) a následne zložil rehoľné sľuby v Kongregácii redemptoristov. V rokoch 1991 – 1996 študoval na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity a zároveň absolvoval formáciu v Arcibiskupskom seminári v Prahe. Po vysvätení za kňaza v roku 1996 bol farským vikárom na Svätej Hore (1996 – 1999) a tamojším farárom (1999 – 2008). V rokoch 2002 – 2011 zastával úrad provinciála Pražskej provincie redemptoristov. V roku 2004 sa stal prezidentom Arcidiecéznej charity Praha. V nej pôsobil do konca roka 2008. V tom istom roku bol vymenovaný za člena Kňazskej rady Pražskej arcidiecézy.

V roku 2012 získal licenciát teológie na Katolíckej teologickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a v roku 2014 získal na tej istej univerzite doktorát teológie. V roku 2019 ukončil magisterské štúdium v odbore Financie a manažment na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Jana Evangelistu Purkyně v Ústí nad Labem. V súčasnosti študuje dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej so zameraním na osobnosť tretieho pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna. V rokoch 2009 až 2016 pôsobil ako generálny vikár Litoměřickej diecézy. Od 1. októbra 2016 pôsobí ako generálny sekretár Českej biskupskej konferencie; vedie sekretariát tejto organizácie, ktorá zastupuje činnosť Katolíckej cirkvi v Českej republike a vystupuje v jej mene v médiách.

Medzi jeho obľúbené činnosti patrí hudba, najmä hra na organe, a fotografovanie. Na rôznych úrovniach komunikuje v poľštine, nemčine, angličtine, taliančine a francúzštine.

Litoměřická diecéza bola zriadená bulou pápeža Alexandra VII. z 3. júla 1655 a bola vyčlenená z územia Pražskej arcidiecézy. Rozprestiera sa na ploche 9 393 km², má 10 vikariátov, 384 farností a 1 265 samostatne stojacich kostolov a kaplniek. Dvadsiatym diecéznym biskupom je od roku 2008 Jan Baxant, ktorý 8. októbra 2023 dosiahol kanonický vek 75 rokov a vzdal sa úradu sídelného biskupa v prospech pápeža.

Zdroj: TK KBS / cirkev.cz
Foto: facebook/Stanislav Přibyl