Začína ďalšie františkánske jubileum – 800 rokov od stigmatizácie sv. Františka z Assisi

Preberáme z facebooku Rehole Minoritov:

Zajtra bude na hore La Verna v Taliansku otvorené ďalšie veľké františkánske jubileum – 800 rokov od stigmatizácie sv. Františka. Slávnosti o 11.00 hod. sa zúčastnia generálni ministri rehole františkánov, minoritov i kapucínov.

Sv. omšu môžete sledovať online na www.centenarifrancescani.org alebo na