Pápež zablahoželal novinárom z talianskej katolíckej agentúry SIR

Svätý Otec František zaslal posolstvo riaditeľovi talianskej katolíckej spravodajskej Agentúry SIR – Servizio Informazione Religiosa, ktorá slávi 30 rokov činnosti.

Prvý spravodajský bulletin slúžiaci potrebám všetkých talianskych diecéz vyšiel pod hlavičkou Informačnej agentúry Konferencie biskupov Talianska (SIR) v roku 1988. Pápež František pri 30. výročí povzbudil spolu s riaditeľom agentúry Vincenzom Corradom aj všetkých jeho kolegov, ktorí pracujú na šírení informácií prostredníctvom Agentúry SIR:

„Pokračujte vo vykonávaní vašej profesie držiac sa vždy pravdy. Je to najúčinnejšia protilátka na porazenie klamstva. A pamätajte, že «pre rozlíšenie pravdy je potrebné preverovať, čo sleduje jednotu a podporuje dobro, a čo naopak má tendenciu izolovať, rozdeľovať a polarizovať» (porov. Posolstvo k 52. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov).“

Svätý Otec vyzdvihol skutočnosť, že správy šírené Agentúrou SIR sa nedotýkajú len Talianska, ale aj celej Európy, Stredomoria, Blízkeho východu a ostatných krajín a v strede záujmu je stále ľudská osoba:

„V línii diecéznych týždenníkov dávajte hlas tým, ktorí ho nemajú. Pokračujte v rozsvecovaní vašich informačných majákov na všetkých perifériách. Buďte zodpovednými komunikátormi príbehov, ktoré rozprávate. Nadchnite sa stále viac pre pravdu. Buďte ochrancami správ. Novinár, «v súčasnom svete nevykonáva len profesiu, ale opravdivú misiu. Má za úlohu vo chvate správ a vo víre senzácií pamätať, že ústredné miesto v správe nezohráva rýchlosť, s akou sa prinesie a dopad na publikum, ale ľudské osoby. Informovať znamená formovať, a mať do činenia so životom ľudí» (porov. tamtiež).

Pápež František na záver svojho posolstva napísal:

„Buďte slobodní a vzdialení od splošťujúcich modelov. Pomáhajte k pochopeniu faktov v ich komplexnosti a v ich hlbšom zmysle.“

Zdroj: VaticanNews, ab, jb