V pondelok 29. októbra zomrel P. Vincent Zonták CM

S kresťanskou nádejou na opätovné stretnutie oznamujeme, že dňa 29. októbra 2018 si Pán života k sebe povolal P. ThLic. PhDr. Vincenta Zontáka CM. Zomrel vo veku 68 rokov, v 45. roku zasväteného života a 42. roku kňazstva.

P. Vincent Zonták CM sa narodil 12. januára 1950 v Brezovičke. Za kňaza bol vysvätený 6. júna 1976 v Bratislave. Pastoračne pôsobil vo farnostiach Prešov, Trstená pri Hornáde, Košice – Šaca, Košice – Poľov. Od roku 1984 až 1993 zastával úrad provinciála Misijnej spoločnosti, v rokoch 1995 až 2000 bol špirituálom Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach. Od roku 2000 začal pôsobiť vo farnosti Dobruška (CZ) a v rokoch 2003 až 2006 pôsobil na misiách v Škodre v Albánsku.

Od roku 2006 bol opäť farárom a neskôr aj dekanom vo farnosti Dobruška (CZ) a tiež sudcom Diecézneho cirkevného súdu v Hradci Králové. Po ukončení tejto služby bol v rokoch 2014 až 2016 na Generálnej kúrii Misijnej spoločnosti v Ríme a vo farnosti Bijacovce. Od roku 2016 bol administrátorom farnosti Lučenec – Rúbanisko a zároveň aj superiorom miestnej komunity Misijnej spoločnosti.
V pondelok 29. októbra 2018 odišiel do večnosti.

Zádušnú svätú omšu bude 31. októbra o 16:30 hod. v Lučenci – Rúbanisku celebrovať rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik.
Posledná rozlúčka spojená so zádušnou svätou omšou a pohrebnými obradmi bude v Kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave v sobotu 3. novembra 2018 o 11:00 hod.

Zdroj: facebook/Seminár Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul