Päťdesiate výročie vyhlásenia sv. Benedikta za patróna Európy

Dňa 24. októbra začali oslavy 50. výročia vyhlásenia sv. Benedikta za patróna Európy pápežom Pavlom VI. Konali sa v katedrále na Montecassine, ktorá si tiež pripomína 50 rokov od svojho povýšenia na baziliku. 

Dopoludnia na tomto pútnickom mieste asi 130 km južne od Ríma, na ktorom v roku 529 založil sv. Benedikt z Nursie prvé benediktínske opátstvo, koncelebrovali svätú omšu benediktínski opáti Európy. Oslavy pokračovali procesiou s relikviou svätca z Kláštora sv. Školastiky a následnými vešperami. Po príhovore apoštolského administrátora Montecassina Augusta Ricciho OSB nasledovalo požehnanie mesta, diecézy a Európy relikviou sv. Benedikta.
Nasledujúci deň slávnostným vešperám v katedrále na Montecassine predsedal kardinál Pietro Parolin, vatikánsky štátny sekretár. Na modlitbe boli prítomní benediktínski opáti Európy, veľvyslanci Európy pri Talianskej republike a pri Svätej stolici. Ďalším bodom programu bol seminár v Salóne sv. Benedikta na tému „Európska identita a kresťanské korene Európy“ za prítomnosti kardinála Parolina.
Sv. Ján Pavol II. v roku 1980 pridal k sv. Benediktovi ako spolupatrónov Európy svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda a v roku 1999 k nim pripojil tri ženy: sv. Brigitu Švédsku, sv. Katarínu Sienskú a sv. Teréziu Benediktu od Kríža.

(Zdroj: RV; jk)