Rehoľníci na celoslovenskom stretnutí zodpovedných za pastoráciu povolaní

V dňoch 22. – 25. októbra 2014 sa zišlo 63 rehoľníkov a rehoľníčok v Starej Lesnej, aby spoločne nechali v sebe zapáliť vnútornú iskru Ducha k intenzívnemu prežívaniu Roku zasväteného života spolu s mladými. 

Stretnutie organizoval celoslovenský tím Pastorácie povolaní pod vedením žilinského biskupa Mons. Tomáša Galisa, ktorý svojou prítomnosťou cez rozhovory a slávenie Eucharistie všetkých otcovsky povzbudil. Prítomní spolu prenikli do metodiky katechéz Čistý rok pod vedením Paľa Danka, koordinátora prípravy a realizácie Národného stretnutia mládeže P15, ktoré sa uskutoční budúci rok v Poprade. Katechézy budú každý mesiac aktualizované na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk.
Do práce v skupinách s listom Radujte sa!, adresovaného pápežom Františkom zasväteným, a tvorby projektu Radosť – verné áno uviedla prítomných sr. Zuzana Šimková ŠSND. Plodným výsledkom nasadenia je desať zaujímavých, metodicky vypracovaných aktivít, zameraných na interaktívne prežívanie Roku zasväteného života spolu s mladými, ktoré bude možné od 30. novembra nájsť na stránke: http://povolania.kbs.sk/.

(Zdroj: www.tkkbs.sk)