Páter Leopold Slaninka je znova pripravený poslúžiť

Po ročnej prestávke je P. Leopold Slaninka SJ opäť pripravený poskytnúť psychologicko-formačné hodnotenia osobnosti pre kandidátov do reholí, ale taktiež pre zasvätených a pre kňazov.

Tieto psychologické služby poskytuje v jezuitskom exercičnom dome v Piešťanoch.

Prihlásiť sa možno na mailovej adrese: lslaninka@gmail.com.

Ďalšie možnosti ako sa o jeho službe dozvedieť viac:
http://spiritualita.jezuiti.sk
FACEBOOK – Profil; FACEBOOK – Stránka
Môj YouTube
TWITTER

-fc-