Piaristi pripravili modlitbovú reťaz „Modli sa za synodu“

Príprava na Synodu biskupov na tému Mladí, viera a rozlišovanie povolania, ktorá bude v roku 2018, sa už začala. Rehoľa piaristov spustila pri tejto príležitosti celosvetovú modlitbovú aktivitu, ku ktorej sa môže pripojiť každý.

Stránka www.prayforsynod.org je v dvoch jazykových variantoch – v angličtine a španielčine. Vyplnením formulára sa jednotlivec alebo spoločenstvo môže pridať k modlitbovej reťazi za synodu a vybrať si konkrétny deň a hodinu, kedy sa na tento úmysel bude modliť.

Na povzbudenie pre ostatných môže svoj čas na modlitbe za synodu odfotiť, označiť #PRAYFOR SYNOD a zverejniť na sociálnych sieťach.

-fc-