Písanie čiarky pred rehoľnou skratkou

Písať, či nepísať? Opýtali sme sa na to v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV.

Ich odpoveď nájdete na oficiálnom webe Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku – kvrps.sk.

Mediálna komisia KVRPS