Salezián bol ocenený za šírenie náboženskej literatúry počas komunizmu

Pri príležitosti 40. výročia vydania Ilustrovanej Biblie pre mladých ocenil Ústav pamäti národa dve osobnosti, ktoré k tomuto dielu prispeli. Jednou z nich je salezián don Štefan Turanský, ktorý momentálne pôsobí ako direktor v saleziánskom stredisku v Bratislave na Mamateyovej a tiež je redaktorom časopisu Zasvätený život.

Biblia v slovenčine prichádzala do Československa na prelome 70. a 80. rokov poštou vďaka farskému úradu v obci Selenča v bývalej Juhoslávii. Po vyžiadaní listom ju tajne rozposielali prenasledovaným veriacim pod krycími menami z rôznych adries mladí farníci. Sväté Písmo sa tak vďaka zahraničným Slovákom stalo pre ľudí v Československu dostupnejšie.

Prvou ocenenou osobnosťou in memoriam sa stal Michal Zolárek, kňaz zo slovenskej obce v srbskej Vojvodine, ktorý ekumenickú Bibliu pre mladých zostavil. Ďakovný list predsedu Správnej rady ÚPN a pamätnú medailu si prevzal aj salezián Štefan Turanský, ktorý sa v rokoch 1978 až 1980 aktívne podieľal na šírení náboženskej literatúry a má veľký podiel na balení a rozosielaní Ilustrovanej Biblie zo Selenče na Slovensko, kde bola zo strany veriacich veľmi žiadaná.

Pôsobil na slovenskom gymnáziu pri Slovenskom ústave svätých Cyrila a Metoda v Ríme a bol v kontakte so slovenskou Cirkvou. Ústav pamäti národa mu ocenením poďakoval za cezhraničnú spoluprácu, za občiansku statočnosť a angažovanosť pri šírení a rozmnožovaní náboženskej literatúry a za zásluhy v zápase za zachovanie ľudských a náboženských hodnôt v Československu.

zdroj: www.upn.gov.sk

-msk-