Pôstne duchovné cvičenia pre pápeža a Rímsku kúriu povedie rehoľník Ermes Ronchi

Pôstne duchovné cvičenia pre pápeža Františka a Rímsku kúriu tento rok povedie taliansky kňaz Ermes Maria Ronchi z rehole Služobníkov Panny Márie. Začnú sa 6. marca v exercičnom dome v Aricci južne od Ríma a potrvajú od nedele do piatka. Páter Ronchi, ktorý pôsobí ako správca farnosti v Miláne, často vystupuje v talianskej televízii a iných médiách. Je autorom desiatok kníh, duchovných zamyslení nad Svätým písmom a nad veľkými témami kresťanstva. Prednáša teologickú estetiku a ikonografiu na Pápežskej teologickej fakulte Marianum v Ríme.
Ako páter Ronchi prezradil pre Vatikánsky rozhlas, Svätý Otec ho o službu exercitátora osobne požiadal v telefonickom rozhovore. A ako sa zhostí tejto úlohy?
„Prijal som to s chvením. Budem sa snažiť odovzdať veci, ktoré ma oslovili, ktoré ma nadchli a fascinovali z Božieho slova. Budem sa snažiť odovzdať toto nadšenie, ktoré pochádza z obrazu, z tváre Ježiša, z tváre Otca, ktorý je v Ježišovi. Budem sa snažiť pretlmočiť toto teplo, túto krásu: jednoduché srdce evanjelia a jeho mocnú krásu.“
Svätý Otec František má na srdci často homílie kňazov; tvrdí, že by mali byť jasné, jednoduché a krátke… a také, aby im ľudia porozumeli. Čo na to hovorí páter Ronchi?
„To súvisí so spomienkou, ktorú mám zo svojej prvej sv. omše, keď som sa spýtal svojho otca: ‚Ako mám kázať ľuďom z našej dediny?’. A on mi odpovedal vo svojom friulskom dialekte: málo slov, ale jednoduchých a konkrétnych. A od toho momentu som pochopil, že Slovo musí byť vtelené, aby sme sa ho mohli dotknúť, a aby sa nás dotklo, vrylo do nás. Vzal som si na seba túto úlohu: nikdy nepovedať ani jedno také slovo, pri ktorom som už prv nebol pocítil utrpenie alebo radosť, inak nie je vtelené a nikoho nezasiahne. A potom verím, že druhým základným kritériom je jednoduchosť: nie namáhavo plodiť veľké teoretické myšlienky, ale dovoliť porozumieť, že sme ponorení do mora lásky a ani si to neuvedomujeme. Treťou vecou je krása. Krása pre mňa znamená meno Boha. Štvrtou vecou je pozitívnosť: byť stále pozitívni, vždy kreatívni v nádeji, evanjelium je pozitívne, stačí si len prečítať jeho etymológiu.“
Páter Ronchi patrí do rehole Služobníkov Panny Márie, a preto sme sa ho opýtali, či v jeho duchovných cvičeniach bude mať Ježišova Matka svoje miesto…
„Bez pochyby, bude hlavným obrazom, lebo je prvou z učeníkov, a je tou najbližšou Ježišovi, totiž ona mu dala telo. Myslím si, že jedna z vecí, ktoré môžem povedať je, že najkrajší obraz kresťana, vracajúc sa k Origenovi, najintenzívnejší obraz kresťana je Svätá Mária s Ježišom pod srdcom kráčajúca judejskými horami k Alžbete, ku svojej príbuznej. Kresťan je nositeľom Boha, nesie Boha, nosí pod srdcom svetlo, kráča svetom nesúc iný život okrem toho svojho. Hľa, obraz Svätej Márie, ktorá je tehotná a ktorá kráča cez vrchy Judey na stretnutie so svojou príbuznou, ktorá je tiež tehotná. Tento obraz: byť nositeľmi Boha v dnešnom svete, takto ho zachrániť, pomôcť mu opäť sa vteliť.“

Zdroj: RV; -ej-