Zakladateľka redemptoristiek bude 18. júna vyhlásená za blahoslavenú

Svätý Otec František prijal 14. decembra na audiencii kardinála Angela Amata, prefekta Kongregácie pre kauzy svätých a schválil dekréty vzťahujúce sa na zázraky prisúdené piatim osobám a na hrdinské cnosti dvanástich osôb. Jednou z osôb, ktorej bol prisúdený zázrak je zakladateľka Rehole najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristiek, mníška Mária Celeste Crostarosa.

Blahorečenie Božej služobnice Márie Celeste Crostarosy sa uskutoční v sobotu 18. júna 2016 v katedrále v meste Foggia, v strednom Taliansku. Slávnosti bude predsedať pápežský delegát, kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých.

Božia služobnica sa narodila 31. októbra 1696 v Neapoli a zomrela 14. septembra 1755 v talianskej Foggi. Sestra Mária Celeste Crostarosa je nielen zakladateľkou rehole redemptoristiek, ale aj osobou, ktorá zohrala veľkú úlohu pri vzniku Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov. Spolu so Svätým Alfonzom Mária de Liguorim v Duchu Svätom rozoznala, že Boh chce, aby bola založená nová misijná kongregácia, ktorá bude ohlasovať radostnú zvesť chudobným a najopustenejším.

V dekréte o hrdinských čnostiach bola Božia služobnica Mária Celeste Crostarosa opísaná ako „silná žena,” podľa vzoru biblických žien, a tiež mystička veľkého významu. Dôverné odovzdanie sa Kristovi a vnútorná jednota s ním, charakterizovali celý jej život a spiritualitu. Zjednotená s Kristom v mystickom spoločenstve úplne prijala Božiu vôľu a dovolila Duchu Svätému, aby ju premenil na živú pamiatku Ježišovej milosrdnej lásky. Jej postoj je charakterizovaný jasným a konzistentným svedectvom zasväteného života a nasledovaním ukrižovaného Ježiša na základe skúsenosti evanjeliových rád.

Zdroj: www.cssr.sk