Povolania sú, ale ich treba podporiť modlitbou

Modliť sa k Bohu za povolania, aby nám poslal kňazov a rehoľné sestry so srdcom len pre neho, oslobodených od modlárstva márnosti, moci a peňazí. Také je pozvanieSvätého Otca, ktoré 3. marca, predniesol veriacim počas svätej omše v Dome sv. Marty.
V centre jeho homílie boli myšlienky z Matúšovho evanjelia o bohatom mužovi (Mk 10, 17-27), ktorý sa pred Ježišom vrhá na kolená, aby sa ho spýtal, čo má robiť, aby obsiahol večný život. „Tento muž veľmi túžil počuť Ježišove slová,“ povedal Svätý Otec, „bol dobrým človekom, pretože od svojej mladosti zachovával prikázania.“ A hoci bol dobrým človekom, „toto mu nestačilo, chcel viac. Poháňal ho Duch Svätý“. Ježiš na neho hľadí s láskou a predkladá mu návrh: „Predaj všetko a vydaj sa so mnou ohlasovať evanjelium.“ Ale on, keď počul tieto slová, „zosmutnel a odišiel zarmútený, lebo mal veľký majetok“:

„Jeho nepokojné srdce, práve preto, že ho Duch Svätý poháňal k tomu, aby sa priblížil k Ježišovi a nasledoval ho, bolo srdcom zaplneným, a on nemal odvahu ho vyprázdniť. A vybral si peniaze. Srdce plné peňazí… Nebol však zlodejom, zločincom, to nie! Bol dobrým človekom: nikdy nepokradol, nikdy! Nikdy nepodvádzal: boli to čestné peniaze. Ale jeho srdce bolo uväznené práve týmto, bolo spútané peniazmi a nemalo slobodu voľby. Peniaze rozhodovali za neho.

„Koľko mladých cíti vo svojom srdci toto «volanie» priblížiť sa k Ježišovi. Sú zanietení, nehanbia sa pred ním pokľaknúťverejne prejaviť svoju vieru v Ježiša Krista a chcú ho nasledovať, ale ak majú srdce zaplnené niečím iným a nemajú toľko odvahy, aby ho vyprázdnili, urobia krok späť, a z radosti sa stáva smútok,“ pokračuje Svätý Otec. Aj dnes je mnoho takých mladých, ktorí majú povolanie, ale často sa objaví niečo, „čo ich zastaví“:

„Musíme sa modliť, aby sa mohli srdcia týchto mladých vyprázdniť, vyprázdniť od iných záujmov, iných lások, aby sa ich srdce oslobodilo. A toto je modlitba za povolania: «Pane, zošli nám rehoľné sestry, zošli nám kňazov, chráň ich pred modlárstvom, modlárstvom márnosti, modlárstvom pýchy, modlárstvom moci, modlárstvom peňazí.» Naša modlitba slúži k tomu, aby boli tieto srdcia pripravené zblízka nasledovať Ježiša.“

Muž z dnešného evanjelia je „veľmi dobrý, no potom tak veľmi nešťastný“. Takíto sú dnes aj mnohí mladí, preto je podľa pápeža Františka potrebná intenzívna modlitba:
„Je to táto modlitba: «Pomôž, Pane, týmto mladým, aby boli slobodnými a nie otrokmi, aby mali srdce iba pre teba». A takto môže pozvanie od Pána prísť, môže priniesť ovocie. Toto je modlitba za povolania. Musíme sa veľa modliť. Ale vždy buďme pozorní: povolania tu sú. Musíme prispievať k tomu, aby rástli, aby Pán mohol vstúpiť do týchto sŕdc a darovať im tú nevysloviteľnú a jasavú radosť, ktorú má každý človek, ktorý nasleduje Ježiša zblízka.“

(zdroj:rv–mf)

-ms-