Saleziáni otvorili 27. generálnu kapitulu

Saleziáni vstúpili do významnej etapy života kongregácie. V Ríme na Salesiane 3.3.2014 otvorili s 200 saleziánmi z celého sveta a vzácnymi hosťami 27. generálnu kapitulu, na ktorej prebehne aj voľba nového generálneho predstaveného, ktorým bol doteraz don Pasqual Chavez Villaneuva.

Prítomní hostia ako kardinál Joao Braz de Aviz, saleziánsky kardináli Bertone, Farina, Rodríguez Maradiaga ed Ezzati, ďalej biskup mons. Gino Reali, mons. Brugnaro e Yvonne Reungoat, generálna predstavená saleziánok boli donom Chavezom osobne pozdravený a vo svojom úvodnom príhovore ďakoval za ich prítomnosť, ktorú nevníma ako nejakú povinnosť, ktorú treba splniť, ale ako gesto priateľstva. Taktiež mnohí zástupcovia z rehoľných rodín prišli vyjadriť vďaku za 12 ročnú službu dona Chaveza.

Téma, ktorá bude saleziánov sprevádzať nielen počas tohto obdobia, ale ďalších 6 rokov, je veľmi aktuálna a zároveň provokačná „Svedkovia evanjeliovej radikálnosti“. 

V otváracom príhovore don Pasqual Chavez, povedal „znepokojuje nás nie budúcnosť Kongregácie, otázka prežitia, ale skôr naša schopnosť proroctva“.

„Kongregácia je na tejto Kapitule volaná k obnove v takej forme,- pokračoval don Chavez- aby sme mali sviežosť začiatku, misionársky zápal v jej adolescencii, dynamizmus svojej mladosti , svätosť jej zrelosti.“ Ona sa predstavuje zjednotená , ale „jednota kongregácie, neznamená  uniformovanosť.“

„Určite zákony a tradície, ktoré sú nepodstatné, sa môžu zmeniť, ale nie každá zmena znamená progres. Treba rozlíšiť či tieto zmeny prispievajú skutočne k znovu potvrdeniu identity, v znovu posilnení jednoty, v podnecovaní vitality, svätosti Kongregácie“.

„Každá Kapitula je dôležitou etapou, kde sa projektuje Kongregácia do nového šesťročia, ale 27 Generálna kapitula –podčiarkuje don Chavez- sa zameriava na niečo nové a jedinečné. Pohýna nás k urgentnej evanjeliovej radikálnosti. Sme volaní vrátiť sa k podstatnosti, rýdzosti, aby sme boli Kongregáciou chudobných pre chudobných, aby sme našli inšpiráciu tej istej apoštolskej zanietenosti, akú mal don Bosco.„

Kardinál João Braz de Aviz, Prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, vo svojom príhovore sa dotkol slov z príhovoru dona Chaveza, v ktorej sa pýta „ aký zasvätený život dnes je potrebný a významný pre dnešný svet“ a odpoveď zhrnul do jedného vyjadrenia: žiť proroctvo spoločenstva a bratstva.

Jedná sa o prechod  od osobného nasledovania Krista ku komunitnému nasledovaniu Krista a parafrázoval Teréziu Veľkú slovami, treba budovať okrem „vnútorného hradu“ aj „vonkajší hrad“: ísť k Bohu spolu s bratmi a sestrami.  Spiritualita spoločenstva podľa modelu Trojice: to je paradigma pre súčasnú realitu, v ktorej sme volaní byť budovateľmi spoločenstva a nie konzumenti. Každý deň konkrétne vyjadriť „rodinného  ducha“, ktorý je charakteristikou don Boscovej výchovnej skúsenosti a spirituality.

Karidnál Rafael Farina vyzval účastníkov Kapituly, aby boli odvážni v rozhodnutiach, ktoré Kapitula prinesie: „sme zjednotení pre tento motív, Boh nás volá k rozhodnutiam ohľadom štruktúr Kongregácie a nemôžeme sa pomýliť. S chuťou, s odvahou poďme dopredu“ .

(zdroj: infoans.org)

-ms-