Povzbudenia od pápeža pre misionárov a misionárky Panny Márie Útechy

Dialóg s islamom, úsilie o šírenie dôstojnosti ženy a rodinných hodnôt, ako aj citlivosť na témy spravodlivosti a pokoja – to sú niektoré z úloh, ku ktorým pápež František vyzval 120 účastníkov generálnej kapituly misionárov a misionárok Panny Márie Útechy. Rehoľu založil v roku 1901 v Turíne bl. Jozef Allamano. Svätý Otec misionárov vyzval, aby „prehĺbili svoju charizmu“ a vrhli sa s obnoveným elánom do diela evanjelizácie.

„Zatiaľ čo s radosťou ďakujem Pánovi za dobro, ktoré uskutočňujete vo svete, chcel by som vás povzbudiť, aby ste pozorne rozlišovali, pokiaľ ide o situáciu národov, uprostred ktorých rozvíjate svoju evanjelizačnú činnosť. Neunavte sa v prinášaní posily ľuďom, ktorí sú často poznačení veľkou chudobou a akútnym utrpením, ako napríklad v mnohých častiach Afriky a Latinskej Ameriky,“ povedal pápež zasväteným.

Svätý Otec misionárom z celého sveta pripomenul mnohých spolubratov a spolusestry, ktorí „milovali evanjelium lásky viac než seba samých a misionársku službu korunovali obetou vlastného života“.

„V úsilí o rekvalifikáciu štýlu misionárskej služby je potrebné uprednostniť niektoré zásadné prvky, akými sú citlivosť pre inkulturáciu evanjelia, priestor pre spoluzodpovednosť pastoračných pracovníkov, voľba jednoduchých a chudobných foriem prítomnosti medzi ľuďmi.“

Generálnu kapitulu Misionárov a misionárok Panny Márie Útechy otvoril 22. mája slávnostnou svätou omšou vatikánsky štátny sekretár kard. Pietro Parolin. Ako v homílii uviedol, misionár by mal byť „človekom dialógu, budovateľom spravodlivosti a pokoja, odvážnym prorokom zmierenia“.

Zdroj: RV, ej
-fc-