Požehnanie Jakubskej cesty do Compostely

Pozývame vás v Roku Zasväteného života na požehnanie Prvého pútnického bodu Jakubskej cesty do Compostely, ktoré sa uskutoční na Teologickej fakulte Aloisiana, Kostolná 1 v Bratislave v stredu 20.5.2015 o 16.00. Svätá omša s požehnaním pútnikov bude o 15.15 v kostole jezuitov.
Požehnávať tabuľu a pečať Jakubskej cesty bude dekan TU TF Miloš Lichner, SJ.

Viac informácii na www.jakubskacesta.eu

Monika Tóthová