Poznáte patrónov Svetových dní mládeže v Paname?

Svetové dni mládeže, ktoré sa konajú v Paname od 21. do 28. januára 2019, majú svojich ôsmich patrónov a väčšina z nich sú z Latinskej Ameriky. Zoznámte sa prosím.

Svätý Ján Bosco

Narodil sa 16. augusta 1815 pri Turíne. V roku 1835 vstúpil do seminára a 5. Júna 1841bol vysvätený na kňaza a začal praktické kňazské účinkovanie medzi chudobnými a opustenými chlapcami. Od roku 1846 sa natrvalo usadil na zlopovestnom turínskom predmestí Valdocco, kde vybudoval oratórium a neskôr aj baziliku. Veľmi sa inšpiroval sv. Františkom Saleským, vzorom láskavosti, podľa ktorého sa nazýva aj rehoľná spoločnosť, ktorá bola schválená v roku 1869. V 1872 založil ženskú rehoľnú spoločnosť Dcéry Panny Márie Pomocnice, ktoré sa starajú o opustené a chudobné dievčatá. V jeho práci mu pomáhal široký okruh spolupracovníkov. Don Bosco zomrel 31. Januára 1888. Svätý Ján Pavol II. ho vyhlásil za “otca a učiteľa mládeže”.

Blahoslavená Mária Romero Meneses

Narodila sa v Granade (Nikaragua) 13. januára 1902. V roku 1923 vstúpila do saleziánskej rodiny prostredníctvom Dcér Márie Pomocníce kresťanov. V roku 1931, ako veľká mariánska ctiteľka, bola poslaná ako misionárka do Kostariky, kde neúnavne pracovala na apoštoláte a pomáhala deťom a rodinám s obmedzenými zdrojmi. Svätý Ján Pavol II. ju vyhlásil za ctihodnú v roku 2000 a o dva roky neskôr bola blahorečená.

Svätý Oscar Romero

Oscar Romero sa narodil 15. marca 1917 v meste Ciudad Barrios na východe Salvádoru. V 12 rokoch pracoval u jedného tesára a v roku 1930 vstúpil do seminára. O 13 rokov neskôr získal na rímskej univerzite Gregoriana lincenciát z teológie. Ako kňaz sa vrátil do svojej rodnej krajiny Salvádoru a s nadšením sa venoval pastoračnej činnosti. V roku 1970 bol vysvätený za pomocného biskupa San Salvadoru a svoju aktivitu zameral na ochranu chudobných. O štyri roky neskôr sa stal biskupom Santiaga de Maria a v roku 1977, v čase sociálneho a politického útlaku, arcibiskupom San Salvadoru. Bol zavraždený pri slávení sv. omše 24. marca 1980. Pápež František ho 25. mája 2015 vyhlásil za blahoslaveného a 14. októbra 2018 za svätého.

Svätý Ján Pavol II.

Karol Wojtyla sa narodil vo Wadoviciach v r. 1920. Za kňaza bol vysvätený v r. 1946. 6. augusta 1958 sa stal Krakovským biskupom.  16. októbra 1978  bol zvolený za pápeža a prijal meno Ján Pavol II. Bol jedným z najvýznamnejších pápežov v histórii. Navštívil mnoho krajín sveta, prečo si vyslúžil prezývku „lietajúci Peter“. Prispel k upevneniu medzinárodného mieru, zrušeniu totalitného režimu vo východnej Európe. Dňa 11. mája 1981 sa stal známy atentát, ktorý zanechal na pápežovi trvalé následky. Svätý Ján Pavol II. bol ten, kto začal v r. 1985 organizovať svetové dni mládeže. Ján Pavol II. nás opustil 2. apríla 2005.  Za blahoslaveného ho vyhlásil jeho nástupca Benedikt XVI. a za svätého bol vyhlásený pápežom Františkom v r. 2014.

Svätý José Sánchez del Río

José sa narodil 28. marca 1913 v Sahuayo. Keď mal 13 rokov, vypukla v krajine takzvaná „vojna kristerov“ (Cristeros). Po vypuknutí povstania sa Josého dvaja bratia pridali k povstaleckým silám, ktorých heslom bolo „Viva Cristo Rey!“ – „Nech žije Kristus Kráľ!“ On sám tiež napísal list generálovi kristerov, aby sa tiež mohol pripojiť. Štrnásťročný José bol zajatý v januári 1928. Počas väznenia nútili Josého vzdať sa svojej viery, ale odmietol. José napriek všetkým spôsobeným ranám odpovedal: „Nech žije Kristus Kráľ a Guadalupská Panna Mária!“ Následne ho popravili. Stalo sa tak 10. februára a mladý José nemal ešte ani pätnásť rokov. Pápež Benedikt XVI. ho v roku 2006 vyhlásil za blahoslaveného. Od 16. októbra 2016 si ho ctí ako svätého Cirkev na celom svete. Relikvie tohto svätého máme u nás v Nitre na Kalvárii.

Svätý Juan Diego

Svätý Juan Diego sa narodil roku 1474 a dostal meno, ktoré v aztéckom jazyku znamená „spievajúci orol“. Pokrstený bol roku 1525 spolu so svojím strýkom Juanom Bernardinom, ktorého považoval za svojho nevlastného otca. Boli jedni z prvých Indiánov, ktorí sa obrátili na kresťanstvo vďaka františkánskym misionárom. V roku 1531 sa mu na vrchu Tepeyac zjavila Panna Mária Guadalupská a prosila ho, aby išiel za biskupom Zumarragom a poprosil ho, aby sa na tomto vrchu postavil dom (casita) – chrám. Nakoľko biskup nechcel Juanovi veriť, priniesol mu v tilme ruže, ktoré keď vysypal pred biskupom, na jeho tilme sa objavil zázračný obraz Panny Márie. V roku 1990 ho Ján Pavol II blahorečil a 31. júla 2002 ho vyhlásil za svätého.

Svätá Ružena z Limy

Isabel Flores de Oliva sa narodila v Lime (Peru), 20. apríla 1586 a tom istom roku 25. mája bola pokrstená. V jej rodine ju volali Róza (Ružena), pre jej ružovú a krásnu tvár. Pri birmovke jej arcibiskup dal definitívne toto meno. Jej láska k Kristovi ju viedla k zloženiu sľubu panenstva. 10. augusta 1606 vstúpila ako terciánka radu sv. Dominika, napodobňujúc svätú Katarínu zo Sieny. S pomocou svojho brata Fernanda postavili pustovňu v ktorej sa umŕtvovala a napodobňovala trpiaceho Krista. Starala sa o chorých a otrokoch, kde sa spriatelila so sv. Martinom de Porres. Zomrela  24. augusta 1617 vo veku 31 rokov. Bola kanonizovaná pápežom Klementom X. v roku 1671 a stala sa prvou svätou amerického kontinentu.

Svätý Martin de Porres

Sv. Martin de Porres bol synom španielskeho šľachtica a čiernej otrokyne. Narodil sa 9. decembra 1579 v Lime, hlavnom meste juhoamerickej krajiny Peru. Keďže chlapec sa narodil s tmavou pokožkou, otec sa k nemu nechcel hlásiť. Martina veľmi zaujímalo liečiteľstvo. Najprv sa priúčal v lekárni istých známych a potom sa učil za holiča, s čím bolo vtedy spojené aj ránhojičstvo a niektoré chirurgické praktiky. Stal sa vyhľadávaným mastičkárom. Keď mal Martin 15 rokov, žiadal o prijatie do dominikánskeho kláštora v Lime. Ale keďže bol mulat (miešanec belocha a černocha) a v matrike bol vedený ako nezákonný, rehoľníci ho prijali iba ako člena tretieho rádu, ktorý môže v komunite vykonávať len tie najnižšie služby. Zomrel 3. novembra 1639. Veľká úcta k čiernemu bratovi v bielom  habite neustala ani po jeho smrti, takže čoskoro sa mohol začať proces jeho blahorečenia. Rozličné prekážky, medzi iným aj spoločenské  predsudky, oddialili jeho dokončenie. Brata Martina de Porres vyhlásili   za blahoslaveného pápež Gregor XVI. v roku 1837 a za svätého pápež sv. Ján XXIII. v roku 1962.

Pripravil P. Ján Kušnír SVD
Zdroj: verbisti.sk