Sledujte reláciu Moja misia magazín

Vstúpiť na misijnú pôdu sa dá rôznym spôsobom. Niektorí ako misionári, ako dobrovoľníci alebo prostredníctvom inej konkrétnej služby. Mnohí podporujú misie duchovne modlitbou, obetou alebo finančne podporou sociálno – vzdelávacích projektov. Misia ako poslanie deliť sa o zvesť evanjelia sa odohráva nielen v zahraničí, ale aj oveľa bližšie. Vstúpiť na pôdu misií či už na Slovensku alebo v zahraničí môžete cez televízne obrazovky prostredníctvom relácie Moja misia magazín na TV Lux. Pozvaní hostia predstavia prácu na misiách, realizované projekty a zároveň nebudú chýbať autentické zábery a svedectvá priamo z misijného miesta či krajiny. V moderovaní dvojtýždenného magazínu sa striedajú sr. Hermana Matláková SMVS a P. Marek Vaňuš SVD. V najbližšej relácii, ktorá bude odvysielaná v piatok 3. februára o 17,30 hod. (repríza v pondelok 6. februára o 21,55 hod.) bude hosťom relácie salezián Peter Bešenyei. Rómom sa venuje vyše 20 rokov a je priekopníkom Rómskej pastorácie na Slovensku. Pôsobil v osadách na Poštárke pre Bardejove, v Michalovciach a na Košickom Luníku IX. Rómovia sú podľa neho veľkou výzvou a v budúcnosti možno aj riešením mnohých problémov štátu a Cirkvi, keďže medzi nimi je stále obrovskou hodnotou rodina a dieťa.

-msk-