Pozvánka na medzináboženský dialóg do Primaciálneho paláca

V pondelok 23. októbra 2017 sa v Bratislave uskutoční medzináboženské stretnutie s názvom Náboženstvá a kultúry v dialógu – Prameň pokoja. Stretnutie sa začne o 18:00 v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca a je pripravované pod záštitou primátora mesta Bratislavy Iva Nesrovnala. Organizujú ho Rehoľa menších bratov – františkánov a Komunita Sant´Egidio.

Tieto dve celosvetové spoločenstvá spolupracujú už viac ako 30 rokov na organizácii každoročného medzináboženského stretnutia. Ústrednou témou týchto stretnutí a vzájomnej spolupráce je mier vo svete.

Viesť dialóg prostredníctvom verejnej diskusie s motívmi vzájomného porozumenia, priateľstva a mieru budú zástupcovia svetových náboženstiev na Slovensku a predstavitelia verejného života. Diskutujúcimi budú Anna Debnárová zastupujúca kresťanskú organizáciu Kresťania v meste, za Islamskú nadáciu na Slovensku bude prítomný Mohamad Hasna a za Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku je pozvaný Igor Rintel. Do diskusie sa zapojí aj hosť z Českej republiky Kristina Koldinská z Komunity Sant´Egidio.

Po diskusii bude druhá časť stretnutia, v ktorej chcú vyjadriť prosby za pokoj a mier vo svete. „Chceme si pripomenúť ľudí a krajiny v ktorých je vojna, konflikt, či extrémna rasová, náboženská či iná neznášanlivosť,“ uvádzajú organizátori.

Zdroj: TK KBS, fmz; ml
Foto: The Tablet
-fc-