Zemetrasenie v Mexiku zasiahlo aj misionárov pallotínov

Minulý mesiac boli kňazi Spoločnosti katolíckeho apoštolátu (pallotíni) v centre silného zemetrasenie, ktoré zasiahlo 19. septembra Mexiko. Pallotíni napĺňajú svoju misiu v tejto krajine už devätnásť rokov, kde v Tenango del Aire spravujú svätyňu Božieho milosrdenstva, ktorá je po nedávnych otrasoch vážne popraskaná na mnohých miestach.

„Na prvý pohľad je v stenách svätyne viditeľná puklina, ktorá sa navyše tiahne až k oblúku, ktorý je podporou kupoly,” opísal stav svätyne predstavený komunity páter Bartolomej Palys SAC. Steny kostola sú nesmierne oslabené. Kamenný kostol bol postavený okolo roku 1574 z iniciatívy Juan de Zumárraga, prvého arcibiskupa Mexika, ktorý bol aj svedkom zjavenia Panny Márie Guadalupskej.

Páter Bartolomej sa obáva ďalšieho silného zemetrasenia, ktoré by už svätyňa Božieho milosrdenstva nemusela vydržať. Zemetrasenie najviac poškodilo vitráž milosrdného Ježiša nad vchodom do chrámu, ktorá je úplne zničenáa. Hovorí: „Prišli sme aj o sochu Guadalupskej Panny Márie, ktorá vítala pútnikov pri vstupnej bráne do areálu Božieho milosrdenstva. Okrem toho Kaplnka svätého Matúša, ktorá pochádza zo 16 storočia, je takmer v ruinách, preto ju uzatvárame, aby do nej nikto nemohol vojsť. Obávame sa, že každú chvíľu sa tu zjaví nejaký úradník, ktorí nám celý objekt uzavrie, kým sa nepostaráme o opravu stien a klenby.“ V súčasnosti pallotíni napriek všetkým okolnostiam slúžia každodenné sväté omše vo svätyni.

Na záver páter Bartolomej hovorí, že „aj tak máme šťastie, pretože niekoľko starých kostolov v okolí sa zrútilo a iné museli kvôli vážnym škodám uzavrieť. Napriek smútku, ktorí je cítiť medzi ľuďmi, postupne sa začínajú všetci združovať a pomáhať si v podobe poskytovania jedla či nevyhnutných potrieb“.

Pallotíni v Mexiku ďakujú všetkým ľuďom za ich podporu, modlitbu a materiálnu pomoc. Zároveň prosia o spomienku na tých, ktorí sa stali obeťami týchto tragických udalostí.

Informácie o situácii v Tenango del Aire môžete získať na Misijnom sekretariáte Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – pallotínov v Bratislave, Sološnická 20, 841 04 Bratislava (www.pallotini.sk), ako o tom informovala TK KBS Martina Holečková z Misijného sekretariátu Pallotínov.

Zdroj: TK KBS, mho; ml
-fc-