Pozývame na prezentáciu knihy Hľadám svojich bratov

Redakcia časopisu Zasvätený život pripravuje prezentáciu knihy Marka Ivana Rupnika Hľadám svojich bratov. Ide o prvú knihu autora, ktorá vyšla v slovenčine. Prezentovaná bude 6. decembra 2016 o 18.30 h v Saleziánskom mládežníckom stredisku na Mamateyovej ulici 4. Všetci záujemcovia sú pozvaní aj na svätú omšu, ktorá sa začne o 17.30 h. Celebrovať ju bude salezián Štefan Turanský, prekladateľ knihy a redaktor časopisu Zasvätený život, ktorý zároveň po svätej omši knihu predstaví.

Jezuita Marko Rupnik je na Slovensku známejší ako autor nádherných mozaík vo viacerých chrámoch. No krása jeho umeleckej tvorby vychádza z hĺbky ducha, ktorý dokáže „skúmať Božie tajomstvá“. Kniha Hľadám svojich bratov je brilantným skúmaním akoby dvoch súbežných tém. Prvou je povolanie človeka, ktorý vníma, že Božie povolanie nie je jednorazovou záležitosťou, ale celoživotnou cestou. A druhou sú vzťahy v rodine, hľadanie zmierenia medzi bratmi a s otcom, pochopenie jeho lásky. Obe témy sú zároveň veľavravnou metaforou vzťahu s nebeským Otcom. Kniha Hľadám svojich bratov ako aj samotné Centrum Aletti v Ríme, ktoré je ateliérom nielen pre tvorbu mozaík, ale aj ateliérom hľadania odpovedí na otázky človeka. Stále hľadáme. Hľadáme zmysel života, povolanie, vzťahy, zmierenie, pochopenie lásky … Prezentácia knihy môže byť chvíľou zastavenia sa v hľadaní a odpoveďou na mnohé otázky.

-msk-