Pred 50 rokmi zomrel blahoslavený kňaz Titus Zeman

Dnes, v utorok 8. januára uplynie polstoročie od smrti prvého blahoslaveného slovenského rímskokatolíckeho kňaza, mučeníka za duchovné povolania, saleziána Titusa Zemana. Zomrel na následky väzenia a mučenia, keď bol nespravodlivo odsúdený za to, že pomáhal mladým bohoslovcom utiecť za hranice, aby sa mohli stať kňazmi. Oslavy výročia jeho smrti budú na viacerých miestach.

V Bratislave-Vajnoroch vo farskom kostole Sedembolestnej Panny Márie bude v utorok 8. januára 2019 o 18.00 slávnostná svätá omša. Sláviť ju bude provinciál saleziánov don Jozef Ižold a v homílii sa príhovorí don Jozef Luscoň, autor mládežníckeho životopisu mučeníka s názvom „Titus, ideš!“ Bohoslužbu v priamom prenose prinesie Televízia Lux.

V Ríme, v Bazilike Božského Srdca, bude rovnako 8. januára o 18.00 slúžiť slávnostnú svätú omšu pri príležitosti výročia hlavný predstavený rehole saleziánov don Ángel Fernández Artime. V bazilike Božského Srdca, ktorú postavil v roku 1887 svätý Ján Bosco, bl. Titus Zeman 7. marca 1938 zložil svoje doživotné rehoľné sľuby.

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský odporúča vo všetkých farnostiach bratislavskej arcidiecézy sláviť 8. januára votívnu svätú omšu o bl. Titusovi Zemanovi. Liturgické texty pre slávenie votívnej omše publikovala Konferencia biskupov Slovenska na svojej webstránke minulý rok (PDF na stiahnutie tu). Pri osobnej modlitbe môžu katolíci zvlášť v tento deň pridať zvolanie „Blahoslavený Titusa Zeman, oroduj za nás,“ čím si aj osobne uctia jeho spomienku.

V Bratislave na Miletičovej, kde don Titus istý čas pôsobil, oslávia výročie osobitným programom v sobotu 12. januára. Najprv popoludní o 16:30 h v sále pod kostolom bude duchovno-historický program s hosťami Peter Janků, autor rozhlasovej hry o bl. Titusovi, a František Neupauer, historik a predseda OZ Nenápadní hrdinovia. Slávnostnú svätú omšu o 18.00 v miestnom Kostole Márie Pomocnice bude celebrovať Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy. Po skončení svätej omše bude nasledovať od 19.00 až do 22.00 adorácia za duchovné povolania.


Ako zomrel bl. Titus Zeman

Ešte 4. januára 1969 Titus Zeman oslávil vo Vajnoroch svoje 54. narodeniny, v kruhu príbuzných i s niektorými saleziánmi. No 7. januára 1969 dostal infarkt, bolo to už tretí raz za ostatných pár. Príbuzní sa márne usilovali k nemu zohnať lekára. Skoro ráno 8. januára vtedajší vajnorský farár zaopatril Titusa sviatosťami a keď konečne prišiel lekár, kázal hneď zavolať sanitku. Odviezli ho do evanjelickej nemocnice na Palisádach v Bratislave. Titus počas celej cesty i v nemocnici držal v ruke ruženec. Ak mu v nemocnici náhodou ruženec vypadol, ošetrujúca zdravotná sestra mu ho zdvihla a podala do ruky. Titus bol sám. S kyslíkovou maskou na tvári nemohol hovoriť: zostával mu len pohľad. Popoludní nastúpila do služby ďalšia zdravotná sestra, bývalá rehoľná sestra. Keď videla Titusa takého zbožného a odovzdaného do Božej vôle, zavolala Vojtecha Rajnera, kňaza z rehole kapucínov. Páter Rajner ho utešoval slovami: „Pri tebe je brat Vojtech, ktorý s tebou bojoval.“ Aj on bol totiž vo väzení, prenasledovaný režimom. Nevedel, či ho ešte vnímal. Dal mu posledné pomazanie, zobral ho do náručia a vtedy don Titus vydýchol. Zostal mu ležať v náručí s roztiahnutými rukami ako Kristus na kríži. Titusa pochovali 11. januára na cintoríne vo Vajnoroch. Ešte i na pohrebe boli prítomní dvaja príslušníci ŠtB a o všetkom podali hlásenie, ktoré sa dostalo až na stôl Gustáva Husáka.

Programy v médiách k výročiu 50. rokov od smrti bl. Titusa Zeman

Utorok 8. januára
11.00 – Televízia Lux: Repríza relácie Doma je doma z predošlého dňa.18.00 – Televízia Lux: Priamy prenos svätej omše z Vajnor

Sobota 12. januára 20.05 – Rádio Slovensko: V relácii Sobotné reflexie sa budú výročiu venovať hostia Ing. Michal Titus Radošinský, synovec bl. Titusa Zemana, a Mgr. František Neupauer, PhD., historik, publicista a predseda OZ Nenápadní hrdinovia.


Blahoslavený mučeník salezián kňaz Titus Zeman (1915 – 1969) na začiatku komunistickej totality tajne previedol dve skupiny bohoslovcov a kňazov do Talianska, aby tam mohli slobodne vykonávať svoje duchovné povolanie. Pri treťom prechode v apríli 1951 bol spolu s ďalšími zatknutý a po vykonštruovanom procese vo februári 1952 odsúdený na 25 rokov väzenia. Počas vyšetrovania i vo väzení bol mučený. Väznili ho aj v Jáchymove, kde holými rukami musel triediť uránovú rudu. Zomrel v Bratislave ako 54-ročný na následky mučenia a väzenia. V roku 1991 bol súdne rehabilitovaný. Katolícka cirkev ho uznala ako mučeníka za duchovné povolania. Proces jeho blahorečenia sa začal v roku 2010. Za blahoslaveného bol vyhlásený 30. septembra 2017 v Bratislave. Viac na www.tituszeman.sk .

TK KBS informoval Rastislav Hamráček SDB