Studia Capuccinorum Boziniensia – vyšlo nové číslo ročenky

Ročenka pre františkánske štúdia, humanitné a historické vedy. Studia Capuccinorum Boziniensia sú jediným recenzovaným vedeckým periodikom pre františkánske štúdia, humanitné a historické vedy vydávaným na Slovensku.

V novom čísle kapucínskej ročenky Studia Capuccinorum Boziniensia sekciu štúdií otvára text Rastislava Nemca o Petrovi Jánovi Olivim (okolo 1248 – 1292) a jeho diele o ľudskej slobode. Jana Trajtelová píše o fenomenológii hriechu na základe mystickej náuky Juliany z Norwich (1342 – 1416). Jana Maroszová sa vo svojej štúdii venuje homiletickej tvorbe troch bavorských františkánov, Lea Wolffa (1640 – 1708), Mauricia Nattenhusanusa (1652 – 1715) a Marcelliana Dalhovera (okolo 1655 – 1707). Gabriela Mihalková píše o deiktických prostriedkoch v homíliách Jakuba Vojtecha Gazdu (1741 – 1817). Kapucín Pavel Prihatný uvažuje o Dekalógu v Ex 20, 2 – 17, ako o barometri stavu človeka i ľudskej spoločnosti. Františkán Peter Vnučák sa vo svojej štúdii snaží odpovedať na otázku „Akú Cirkev poznal svätý František z Assisi?“ a kapucín Ladislav Tkáčik sa vo svojej štúdii venuje dielu Heideggerovho priateľa Medarda Bossa (1903 – 1990) pri príležitosti vydania 89. zväzku Heideggerovho Gesamtausgabe.

Sekcia „fontes“ prináša preklad 57. kvestie Petra Jána Oliviho „O ľudskej slobode“ z pera Rastislava Nemca. Sekcia „varia“ je venovaná 20. výročiu úmrtia Šebastiána Petra Jaďuďa (1923 – 1998), prvého provinciálneho ministra Slovenskej provincie kapucínov. Zväzok dopĺňajú recenzie.
 

Ročenku si môžete objednať na mailovej adrese, kúpiť v pezinskom kláštore alebo vo vybraných kníhkupectvách. Ročenka je dostupná aj na CEEOL.

Ladislav Tkáčik OFMCap, šéfredaktor