Pred 780 rokmi bol založený Rytiersky rád križovníkov s červenou hviezdou

Pred 780 rokmi bol v Čechách založený Rytiersky rád križovníkov s červenou hviezdou, ktorý je historicky spätý s viedenským Kostolom sv. Karola. Pri tejto príležitosti sa vo Viedni v tomto barokovom kostole, ktorý bol od roku 1738 v duchovnej správe tohto rádu, slúžila slávnostná svätá omša.

Rád križovníkov po období komunistického prenasledovania v Čechách opäť prekvitá. Veľmajster rádu Josef Šedivý chce križovníkmi pastoračne zastrešiť tento viedenský kostol zasvätený sv. Karolovi Boromejskému aj farárom Petrom Fialom, ktorý pôsobil vo farnosti sv. Jozefa vo viedenskom obvode Margareten a v septembri začal u križovníkov svoj noviciát. Po návrate do Viedne má byť jeho pôsobiskom práve Kostol sv. Karola.

V roku 1233 bol tento rytiersky rád ako jediný založený ženou, svätou Anežkou Českou ako hospitálne bratstvo, ktorého hlavným cieľom bolo ošetrovať chorých, zostarnutých, chudobných a opustených. Pápež Gregor IX. povýšil v roku 1237 bratstvo na rád pápežského práva. Najväčší rozmach zaznamenal rád počas vlády cisára Karola IV., ktorý sídlil v Prahe. V tom čase spravoval rád okolo 60 špitálov, domov a farských kostolov Českých zemí a Uhorska. V období stredoveku sa rád rozšíril do Sliezska, Poľska a na Moravu a v 18. storočí tiež do Uhorska a Rakúska. V súčasnosti rád pôsobí výlučne v Čechách (napríklad v známom kúpeľnom meste Františkovy Lázně) a v zahraničí iba vo Viedni.

Zdroj: KAP / Preložila: Ľubica Hricová
-fc-