Prednáška z cyklu „Vezmi a čítaj“ o sv. Rite

Už 28. marca 2017 o 17:00 (po svätej omši) sa v seminárnom Kostole sv. Antona Paduánskeho uskutoční ďalšia prednáška z cyklu „Vezmi a čítaj“. Tentokrát bude hosťom augustinián páter Milan Hermanovský, ktorý sa bude v prednáške s názvom Svätá Rita – nádej v neriešiteľných situáciách venovať životu a vplyvu tejto neobyčajnej svätice na Cirkev.

„Sv. Rita je veľká svätica,“ hovorí Hermanovský a dodáva: „Aj v dnešnej dobe je veľmi aktuálna a prehovorí ku každému. Svojím životom zjavuje zmysel utrpenia, odpustenia, túžby po pokoji, prijatí Božích plánov a obetovania sa za druhých.“ A práve v Pôstnom období, v ktorom sa nachádzame, sú toto nadčasové témy. Súčasťou prednášky bude aj predstavenie knihy Svätá Rita – dych odpustenia. Napísali ju dvaja talianski augustiniáni a verne opísali Ritin život: ten vonkajší i vnútorný. Svätá Rita bola ženou nádeje a odpustenia, so srdcom pevne ukotveným v Bohu. Svojím duševným i telesným utrpením sa Rita stáva výborným príkladom pôstneho prežívania a zmyslu pravého utrpenia s Kristom a v Kristovi. Aj v tých najkrutejších a zdanlivo neriešiteľných situáciách si zachovala vernosť Bohu.

Cyklus prednášok „Vezmi a čítaj“ má motivovať kresťanov – čitateľov k tomu, aby spoznávali nové publikácie na knižnom trhu a siahali po knihách, ktoré ich môžu obohatiť. Podujatia z tohto cyklu realizuje Rehoľa sv. Augustína v spolupráci s kresťanským kníhkupectvom Zachej.sk pravidelne a vždy za prítomnosti autora či delegáta prezentovanej knihy.

Vnútorná radosť, humor, ale i pokora, ktorými oplýva Milan Hermanovský sa stali jeho charakteristickými vlastnosťami. Filozof a rečník telom aj dušou, ktorý dokáže zaujať svojich poslucháčov natoľko, že strácajú pojem o čase. V osemnástich rokoch pocítil pozvanie k zasvätenému životu a vstúpil do rehole. Dnes pôsobí ako augustiniánsky kňaz v Košiciach.

Zdroj: TK KBS, dspo, ml; pz
-fc-