Predstavitelia Cirkvi a zasvätení diskutovali o výzvach, ktoré ich čakajú tento rok

Biskupi, zástupcovia diecéz, inštitúcii, spoločenstiev a hnutí, zasvätené osoby a aktívni laici sa dnes zišli v Badíne, aby spolu diskutovali o výzvach, ktoré čakajú Katolícku cirkev na Slovensku tento rok. Prijali pozvanie od Konferencie biskupov Slovenska, ktorá ich na začiatku nového roka informovala aj o hlavných akciách. Približne 200 účastníkov, ktorí sa stretli v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského, upriamila nielen na náboženský, ale aj spoločenský kontext chystaných podujatí.

Na stretnutí sa pripomenulo, že Katolícka cirkev sa zapája do aktivít Roka zasväteného života, ktorý vyhlásil pápež František. Na prelome leta chystá Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade, v septembri Národný pochod za život v Bratislave. Dôležitou témou pre cirkev je rodina. Zdôrazňuje ju októbrová Biskupská synoda o rodine v Ríme, ako aj konkrétna pomoc rodinám a matkám v núdzi či februárové referendum o ochrane rodiny, ktoré Cirkev podporila. Na stretnutí zazneli aj informácie o novembrovej návšteve biskupov u Svätého otca (tzv. ad limina) a apel na snahu byť poctivými v každej oblasti občianskeho i cirkevného života.

„Angažovanosť a vydávanie evanjeliového svedectva začína v našom autentickom vzťahu k Božiemu Synovi, Ježišovi Kristovi. Ak sa nás dotkla Božia láska, potom máme silu aj odvahu svedčiť o nej ďalej. Môžeme svojim spôsobom života prísť za tými druhými s dobrou novinou, aby sme im prejavili úctu, boli k nim dobrí, láskaví a veľkodušní. V takomto duchu stojím tu teraz pred vami. Chcem sa vám poďakovať za vašu vernosť Kristovi v povolaní, ktorého sa vám dostalo,“ povedal na stretnutí predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý celebroval aj svätú omšu pred prednáškovým blokom.

Prítomných pozdravil apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario Giordana a lekárka, tlmočníčka a žurnalistka Željka Markić. S prednáškami sa na hostí obrátil predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský, prešovský arcibiskup metropolita, hlava Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku Mons. Ján Babjak, páter Jozef Kyselica SJ, predsedníčka Fóra kresťanských inštitúcii Katarína Hulmanová a Marek Michalčík, koordinátor KBS pre kultúru života a podpredseda Fóra života. Išlo o stretnutie, ktoré záberom tém a hostí predstavuje určité novum.

(Zdroj: TKKBS)