Redemptoristi si zvolili svoje vedenie na ďalšie obdobie

V tretí deň konania IX. viceprovinciálnej kapituly, 21. januára 2015, si redemptoristi Bratislavskej viceprovincie zvolili svojho viceprovinciála a jeho radcov. Viceprovinciu bude viesť aj v ďalšom období P. Václav Hypius CSsR. Za jeho zástupcu bol zvolený P. František Boldy. Po voľbe boli obaja v tejto funkcii oficiálne potvrdení generálnym vedením v Ríme. Za druhého radcu viceprovinciála bol zvolený P. Miroslav Szuda. P. Peter Slobodník a P. Peter Hertel sa stali členmi rozšírenej viceprovinciálnej rady.

Informoval P. Rastislav Dluhý CSsR