Presne o týždeň začne Týždeň Cirkvi pre mládež

Evanjelizačné turné Godzone v piatich slovenských a jednom českom meste, futsalový turnaj o pohár predsedu slovenskej biskupskej konferencie a oznámenie termínu spustenia prihlasovania na budúcoročné Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. Toto všetko ponúka špeciálny Týždeň Cirkvi pre mládež, ktorý sa uskutoční od 13. do 19. novembra 2017. Už štrnásty raz ho koordinujú zástupcovia Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Uskutoční sa v čase, ktorý je z historického pohľadu spojený s odvážnym konaním mladých ľudí v roku 1989, ktorí nebojácne bojovali za slobodu a zmenu vtedajšieho systému.

„Sedemnásty november je pamätným dňom boja za slobodu a demokraciu a medzinárodným dňom študentstva. Katolícka Cirkev preto práve tento týždeň predstaví v spolupráci s aktívnymi kňazmi i laikmi svoju ponuku pre mladých. Vychádzame zo slov, ktoré nám zanechal dnes už svätý pápež Ján Pavol II. „Cirkev má veľa čo povedať mládeži a mládež má veľa čo povedať Cirkvi. Tento vzájomný dialóg musí byť úprimný, zrozumiteľný a odvážny,“ hovorí kňaz Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS. „Celý rok, a zvlášť počas celého tohto týždňa, sa budeme snažiť povzbudzovať mladých k vytváraniu rôznych aktivít a podujatí (lokálnych aj celonárodných), ktoré majú posmeliť mládež k aktívnemu a osobnému vzťahu s Bohom a identifikácii sa so živou Cirkvou. Naša ponuka podujatí duchovného a voľnočasového charakteru chce poukázať na hodnotu mladosti a nevyhnutnosť ľudskej i duchovnej formácie mladých, aby mladí prežívali slobodu v zodpovednosti, tvorivosti a angažovanosti,“ dodáva Chrvala.

Prvým veľkým podujatím týždňa bude celoslovenský mládežnícky futsalový turnaj o pohár predsedu KBS, ktorý sa uskutoční krátko pred začiatkom Týždňa Cirkvi pre mládeže – už túto sobotu 11. novembra 2017 v Michalovciach (futbalkbs.weebly.com). Je vyvrcholením viacerých dekanátnych a diecéznych futsalových turnajov. O pohár predsedu KBS budú bojovať tímy z jednotlivých diecéz Slovenska. Na príprave a organizačnom zabezpečení sa podieľa Komisia pre mládež Košickej eparchie, mesto Michalovce a Rada pre mládež a univerzity KBS. Turnaj sa začne o 8:00 h archijerejskou svätou liturgiou s košickým eparchom Mons. Milanom Chauturom za účasti primátora mesta Michalovce Viliama Záhorčáka v Bazilike Zoslania Ducha Svätého, po ktorej sa účastníci presunú do športovej haly Gymnázia P. Horova na Ulici Masarykova v Michalovciach. Turnaj sa začne o 9:30 h. Semifinále, zápas o tretie miesto a finále sa očakáva po 15:00 h. Bližšie informácie o turnaji poskytne Karol Knap (0911 711 288, knapkarol@gmail.com).

Ďalším podujatím týždňa bude evanjelizačné Godzone tour (tour.godzone.sk). Aj v tomto roku láka projekt Godzone na svoje turné kvalitnou produkciou, možnosťou spoznať nový rozmer života viery a tiež vstupným zdarma. Celé tohtoročné turné bude prebiehať počas Týždňa Cirkvi pre mládež od 13. do 18. novembra 2017 a projekt navštívi mestá Poprad, Košice, Brezno, Žilina, Bratislava a Praha. Tím projektu Godzone pripravuje evanjelizačné turné niekoľko mesiacov dopredu a každoročne tvorí novú celovečernú produkciu s množstvom prekvapivých kreatívnych prvkov. Na tohtoročnom turné sa opäť spoja kresťanské chválové skupiny eSPé, Heartbeat a Lámačské chvály po boku s hudobníkmi z mnohých iných kapiel a hudobných telies. Večerné koncerty budú spojením pestrej hudobno-tanečnej šou, hlbokého uctievania a spoločnej modlitby, svedectiev, slova, krátkej scénky a kvalitnej videoprodukcie. Vlani zavítalo na turné viac než 22 000 ľudí, informoval projekt Godzone.

Názov tohtoročného Godzone tour je Generácia KIOBK: Odhodlaní zmeniť svet. Najdôležitejším zameraním turné je evanjelizácia, ktorá sa nebude diať iba v športových halách a na zimných štadiónoch, ale aj uprostred miest, do ktorých Godzone tour príde. V priebehu jedného novembrového týždňa bude v mestách turné prebiehať dobrovoľnícka činnosť na pomoc charitným centrám a neziskovým organizáciám, výchovno-evanjelizačné koncerty na základných a stredných školách, evanjelizácia na námestiach, fotografické výstavy v nákupných centrách a aj samotné koncerty v športových halách a na zimných štadiónoch. Do celej prípravy tour bude zapojených viac ako 300 dobrovoľníkov z celého Slovenska aj z Českej republiky. Projekt Godzone vznikol v roku 2010 v náväznosti na prvé úspešné evanjelizačné turné s názvom Enter the Godzone. Členovia projektu patria do Katolíckej Cirkvi a projekt je súčasťou Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. Bližšie informácie o turné poskytne Ivana Šalgová (0902 417 514, ivka.salgi@gmail.com)

Rada pre mládež a univerzity, ktorá spolu s rôznymi partnermi tieto podujatia zastrešuje, je zriadená Konferenciou biskupov Slovenska ako výraz svojej pastierskej starostlivosti na skúmanie a riešenie otázok súvisiacich s mládežou a univerzitami. Pre KBS napríklad pripravuje rôzne podklady a usmerňuje pastoračné smerovanie a aktivity pre mládež na Slovensku. Počas roka pre mladých organizuje rozličné celoslovenské i diecézne aktivity. V nasledujúcich mesiacoch má pred sebou najmä prípravu na Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa uskutoční v lete 2018 v Prešove a Svetové dni mládeže v Paname (v januári 2019). Spolupracuje s neziskovou organizáciou Kanet, s ktorou sa snažia flexibilne reagovať na potreby mladých ľudí. Celé smerovanie pastorácie a všetky aktivity sú realizované podľa plánu – duchovný rast, evanjelizácia, angažovanosť, spolupráca a propagácia.

Rada KBS pre mládež a univerzity, Michal Lipiak
-fc-