Pripravuje sa kongres COMECE vo Vatikáne: „(Re)thinking Europe“

V dňoch 27. až 29. októbra organizuje Komisia biskupských konferencií Európskeho spoločenstva (COMECE) v spolupráci so Svätou stolicou kongres vo Vatikáne pod názvom „(Re)thinking Europe“. Cieľom je „nanovo uvažovať nad Európou“ a nad „príspevkom kresťanov k budúcnosti Európskej únie“. Podujatie sa koná pri príležitosti 60. výročia podpísania Rímskych zmlúv.

Zástupcovia politiky, predstavitelia Cirkvi a aktívni veriaci sa budú spoločne zamýšľať nad základnými zmenami, ku ktorým došlo v Európskej únii v posledných rokoch. Na záver stretnutia účastníkov prijme aj Svätý Otec.

Za Slovensko sa zúčastnia bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, ktorý je delegátom Konferencie biskupov Slovenska pri COMECE, výkonný sekretár KBS Anton Ziolkovský, europoslanci Anna Záborská a Miroslav Mikolášik, zástupcovia rehoľníkov Jana Kurkinová a Václav Hypius, predseda Erka Maroš Čaučík, novinár Fero Múčka a Marek Mišák, politický poradca COMECE.

zdroj: RV

-msk-