Pripravuje sa patristická konferencia „Telo a duša: Patristický odkaz pre pastorálnu teológiu“

Gréckokatolícky teologický inštitút sv. Athanasius (Nyíregyháza, Maďarsko) bude hosťovať od 17. – 19. októbra 2019 medzinárodnú patristickú konferenciu. V spolupráci s Patristickým inštitútom „Augustinianum“ v Ríme už zorganizovali tri takéto konferencie. 

Jedným z najdôležitejších elementov týchto stretnutí je interaktívna výmena poznatkov a zdieľanie sa s vedomosťami a názormi cez prednášky a následné diskusie. Hlavnými prednášajúcimi budú tento rok Manuel Nin OSB (apoštolský exarcha pre Grécko), Giuseppe Caruso OSA (Augustinianum, Rím), Massimo Pampaloni SJ (PIO Rím), Giulio Maspero, (Santa Croce, Rím) a Patrick Descourtieux (Augustinianum, Rím).

Registrovať sa môžete do 15. júna 2019 u Miklós Gyurkovics.

-fc-